h

Motie Groene Heuvels

28 januari 2020

Motie Groene Heuvels

Foto: Beuningen.nl

SP Beuningen heeft de volgende motie ingediend m.b.t. Huisuitzetting 100 inwoners waaronder 11 kinderen recreatiepark de Groene Heuvels. Helaas was de enige partij die voorstemde de SP, Groen Links, de PvdA, D'66, CDA, VVD en de grootste partij Beuningen Nu en Morgen willen wachten op een visieplan de Groene Heuvels wat nog lange tijd op zich laat wachten. 5 maart beginnen de huisuitzettingen!

De gemeenteraad van Beuningen, in vergadering bijeen op dinsdag 28 januari 2020,

Constaterende * dat leden van de Tweede Kamer, van de VVD en D66, in het openbaar hebben uitgesproken dat ze wetgeving willen die permanente bewoning van woningen bestemd voor recreatie mogelijk maakt, * dat daarmee een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer is ontstaan voor het idee van het permanent bewoonbaar maken van woningen bestemd voor recreatie, * dat daarmee een situatie is ontstaan waarbij huidige permanente bewoning van status veranderd is: van illegaal naar vooruitlopend op legalisering, * dat er in het verleden door meerdere rechters is uitgesproken dat in een overgangsperiode van illegaal naar legalisering gedogen geoorloofd is, mits goed georganiseerd, * dat het gedogen niet stilzwijgend mag gebeuren of alleen mondeling, maar duidelijk geregeld moet worden met gedoogvergunningen, * dat toepassing van het bovenstaande op recreatiepark De Groene Heuvels betekent dat de nu illegaal wonende permanente bewoners een gedoogvergunning krijgen met als startdatum “heden” en als einddatum het moment dat de hierboven genoemde legalisatie in werking treedt, Verzoekt het College van B & W de genoemde tijdelijke gedoogvergunningen te verstrekken En gaat over tot de orde van de dag.

Jos Swartjes                                                             Emine Asik 

Reacties

Dank voor de geweldige steun. Door de overige partijen voelen wel onsnel danig in de steek gelaten

Reactie toevoegen

U bent hier