h

Nieuwjaarsboodschap voorzitter

15 januari 2020

Nieuwjaarsboodschap voorzitter

Foto: Daan de Wit

Weiger nooit kleinigheden te doen, want uit kleine dingen zijn de grote dingen opgebouwd. (Lenin)

 

Ik wil een ieder een gelukkig maar ook strijdbaar 2020 toewensen en vooral dat laatste zullen we nodig hebben, zeker de ouderen onder ons.

Eerst wat algemene dingen welke ons te wachten kunnen komen te staan. Net voor Kerst verscheen er een “beleidsoptie” n.a.v. de evaluatie in opdracht van minister Koolmees betreffende ouderenbeleid. Deze optie luidt als volgt: men moet de AOW naar bijstandsniveau verlagen.

Leg dat naast de “satire” van Claudia de Breij in haar oudejaarsconference en de opmerking van Barbara Baarsma (RABO-bank en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad) op 20 augustus 2019 in de Volkskrant welke luidt: men moet de ouderen het stemrecht ontnemen. Dit gaat wat beloven in 2020.

Maar dan nu Beuningen. Mensen met een inkomen rond bijstandsniveau kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten bij de gemeente onder de noemer, Collectieve Zorgverzekering Voor Minima. Deze zorgverzekering kost, VGZ – Gemeente Pakket Compleet + € 0 eigen risico € 154,88 per maand. Die € 0 eigen risico is fake, want dat zit in de premie en als je op het eind van het jaar niet het volledige eigen risico hebt betaald dan verdwijnt de rest in de zak van het VGZ. Dus kort gezegd, minima en geldklopperij! We zullen hier schriftelijke vragen over stellen aan wethouder van Teffelen!

Dan het bekende Beunings gat ook wel de Beuningse Plas genaamd. 1 Januari 2020 had de eerste kruiwagen zand verplaatst moeten worden, maar omdat een aantal omwonenden terecht naar de Raad van State gingen voor een bodemprocedure kan de eerste spade nog wel enkele maanden op zich laten wachten. De vraag is: wat gaat baggerbedrijf Boskalis doen met deze contractbreuk door de gemeente? Ik vrees het ergste!

Wel hebben we kort voor de Kerst een succes bereikt. De gemeente Beuningen was van plan om op de Hoge Woerd 49 peperdure, grote woon-kavels te gaan verkopen. Maar de gemeente moest terugkrabbelen en verkoopt nu grond geschikt voor het bouwen van 86 woningen (later uit te breiden tot 95), waarvan 30% sociale woningbouw.

Vlak na de Kerst kwam daar het bericht bij dat de gemeente een overeenkomst heeft getekend met wooncorporatie Woonwaarts om betaalbare woningen te gaan bouwen op het veld in Weurt dat Ruyterpark wordt genoemd.

En dan het sociaal drama de Groene Heuvels. De burgemeester blijft zich verschuilen achter het begrip “handhaving” en geeft daardoor geen krimp als het gaat om menselijke waardigheid. Er zullen dus in 2020 een groot aantal inwoners hun bungalow uitgezet worden. En dan heb ik het niet over de arbeidsmigranten die daar uitgebuit worden door koppelbazen. Want zoals het er nu naar uitziet gaan deze arbeidsmigranten om de drie maanden rouleren van woning en daardoor kan de “handhaving” niks klaar maken.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier