h

De Menselijke maat op z’n Bunnings

12 februari 2020

De Menselijke maat op z’n Bunnings

Foto: SP

Voor ‘de menselijke maat’ kan nauwelijks een wetenschappelijk verantwoorde definitie worden gegeven. Mensen zijn nou eenmaal heel verschillend en ieder mens heeft andere behoeften. Bovendien is de menselijke maat afhankelijk van de situaties en de omgevingen waarin mensen als individu of als team moeten functioneren, oftewel: van de werkelijkheid zoals zij die waarnemen. (Peter van der Klei)

 

Het begrip dat de laatste tijd de gemeenteraadszaal het meest vulde is “menselijke maat”. Dan ging het over uitvluchten en over het onmenselijk behandelen van bewoners van de Groene Heuvels. Een aantal voorbeelden.

 

Maar voor ik daaraan begin wil ik eerst een ander begrip noemen. Het door mij in dezelfde raadszaal aangehaalde begrip “menselijke waardigheid”. Die “menselijke waardigheid” is een van de kernbegrippen van de SP. “Menselijke waardigheid” is een fundament van het mensenrechtenidee. In het oude Griekenland (timia) en Rome (dignitas) beschermde dit begrip vrije burgers tegen bijv. marteling en 'onwaardige' vormen van executie.” (citaat Amnesty International).

 

Nu terug naar de Groene Heuvels en “handhaving”en ”menselijke maat”. Ik heb al genoeg geschreven over het feit dat een aantal inwoners per 5 maart uit hun huisje moeten, maar naast deze “handhaving” (waar de burgemeester zich graag achter verschuilt) zijn er wel dingen doorgegaan. Zo heeft een van de inwoners een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. In deze zaak haalde de rechter het tijdvak aan van zes maanden tussen bericht krijgen van uitzetting en de uitzetting zelf; ze vond dat te kort. Dezelfde inwoonster haalde de Nationale Kinderombudsvrouw erbij, deze adviseerde;

- dat de gemeente rekening houdt met de belangen van het/de kind(eren)       en die belangen vooropstelt

 - dat kinderen niet dakloos raken - dat ouders en kinderen niét van elkaar        gescheiden worden

 - dat de uitzetting van de gezinnen, waaronder genoemde mevrouw én          zoon, pas plaatsvindt als er een stabiele woonruimte voor hen                      beschikbaar is.

De Gemeente heeft aan de Nationale Ombudsvrouw laten weten dat de handhaving gewoon doorgaat en de inwoners er per 5 maart 2020 uit moeten.

Vorige week vond er een persgesprek plaats waar de burgemeester meedeelde dat van de vier bezwaren er één gehonoreerd is en drie niet. Trouwens de inwoonster waaraan uitstel gegeven werd had een advocaat, de anderen niet.

Maar nog erger, de andere drie moesten dit lezen in de Maas en Waler, dus wat menselijke maat?

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reactie toevoegen

U bent hier