h

Kamervragen Sandra Beckerman betreffende de Groene Heuvels

4 februari 2020

Kamervragen Sandra Beckerman betreffende de Groene Heuvels

Foto: Jos Swartjes

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van  Milieu en Wonen over het afsluiten van de stroom op vakantiepark Anloo en een mogelijke ontruiming van vakantiepark De Groene Heuvels in Beuningen

1

Hebt u kennis genomen van de precaire situatie op vakantiepark Anloo in de gemeente Aa en Hunze waar de stroom is afgesloten, waardoor oudere en kwetsbare mensen niet naar het toilet kunnen, geen verwarming kunnen gebruiken, in het donker zitten en hun medische apparatuur niet kunnen opladen? 1)

 

2

Op basis van welke onderzoeken en/ of bevindingen is besloten om de camping niet langer van elektriciteit te voorzien, en wie heeft hierin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor afsluiting?

 

3

Klopt het dat de gemeente in een eerder stadium is gewaarschuwd voor de onveilige situatie, en waarom is toen niet in gegrepen door de gemeente? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

4

Hoe vaak heeft de gemeente het vakantiepark gecontroleerd op onveilige situaties, zoals met de elektriciteitsvoorziening, zijn er voldoende controles geweest en wat waren toen de bevindingen?

 

5

Had de gemeente kunnen of moeten voorkomen dat de stroom werd afgesloten, nu de camping failliet is en de curator stelt dat er geen geld is? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

6

Welke wet- en regelgeving geldt voor het afsluiten van stroom op een al dan niet failliet vakantiepark? En zijn er verschillen tussen de rechten van huurders van chalets of eigenaren van grond en chalet? Kunt u uw antwoorden toelichten?

 

7

Bent u bereid om de gemeente en of de verhuurders van chalets erop aan te spreken dat de bovengrondse stroomvoorziening zo snel mogelijk hersteld moet worden, omdat mensen recht hebben op woongenot en de gemeente een zorgplicht heeft? Wanneer denkt u dat de stroomvoorziening hersteld zal zijn?

 

8

Klopt het dat er minimaal 66 permanente bewoners zijn op vakantiepark Anloo? Hoeveel van hen huren een chalet en hoeveel bezitten een chalet en hoeveel bezitten grond en een chalet?

 

9

Is het waar dat gemeente(n) en/ of hulp- en welzijnsinstanties mensen soms op het vakantiepark hebben gewezen als mogelijk om er al dan niet tijdelijk te wonen? Hoe verhoudt zich dat het stop willen zetten van de permanente bewoning?

 

10

Hoe lang zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in de gemeente Aa en Hunze?

 

11

Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om te zorgen voor een behulpzame aanpak, wat een randvoorwaarde was van de gemeenteraad om de permanente bewoning te beëindigen? En hoe verhoudt deze randvoorwaarde zich tot de woorden van de burgemeester die stelt dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor een andere onderdak? 2) 3)

 

12

Wat is uw reactie op de op handen zijnde ontruiming van vakantiepark De Groene Heuvels in Beuningen, ten tijde van een wooncrisis, waar gezinnen met kinderen bij betrokken zijn? 4)

 

13

Hoe lang zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in de gemeente Beuningen?

 

14

Welke ‘integrale maatwerkoplossingen’ biedt de gemeente Beuningen, aangezien u in antwoord op eerdere Kamervragen daarvan uitging? 5)

 

15

Op welke manier(en) geeft u invulling aan doelstelling 2 van uw Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 waarin u stelt samen met partners op zoek te gaan naar passende oplossingen voor mensen die nu op parken wonen of daar om uiteenlopende redenen terecht zijn gekomen? Zowel algemeen, als specifiek gerelateerd tot Anloo en De Groene Heuvels?

 

16

Waarom zouden u en/ of een gemeente nú overgaan tot een ontruiming ten tijde van woningnood en tijdens de loopduur van de Actie-Agenda Vakantieparken, terwijl er jarenlang niet gehandhaafd is op illegale bewoning, zoals bijvoorbeeld in Beuningen het geval is?

 

17

Bent u met mij van mening dat een sluiting van een vakantiepark of een ontruiming van (oudere, kwetsbare of minderjarige) bewoners zonder betaalbaar alternatief voorkomen moet worden? Hoe gaat u hiervoor zorgen?

 

18

Kunt u per vraag antwoorden en gelieve niet clusteren?

 

  1. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/156697/Bewoners-failliete-camping-Anloo-worden-van-stroom-afgesloten
  2. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/181561/PvdA-wil-opheldering-over-aanpak-illegale-bewoning-camping-Anloo
  3. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/156702/Burgemeester-Campingbewoners-zijn-zelf-verantwoordelijk-voor-ander-onderdak
  4. https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tijdens-woningnood-uit-vakantiehuis-gezet/
  5. Vragen van de leden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders (ingezonden 10 mei 2019), zaaknummer 2019Z09228
  6. Doelstelling Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020

Reactie toevoegen

U bent hier