h

Analyse Groene Heuvels

16 maart 2020

Analyse Groene Heuvels

Foto: Jos Swartjes

Vakantiepark de Groene Heuvels

Boudewijn de Groot zong er al over met zijn lied het Land van Maas en Waal

De naam Groene Heuvels verklapt het al: het park ligt in een schitterende natuurlijke omgeving en is gelegen in het grensgebied van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.

Het park heeft 204 vrijstaande bungalows welke een prima uitvalbasis voor de veelzijdige vakantie voldoen.

Er is voldoende keuze tussen verschillende bungalows. Wat dacht u bijvoorbeeld van

 • Kindvriendelijke bungalows
 • Bungalows met sauna en zonnebank
 • Luxe ingerichte bungalows.

Zo wordt het park in reclamefolders maar ook via andere media neergezet door de beheerders en uitbaters. [Letterlijk geciteerd; inclusief minder goed Nederlands.]

 

De beheerders zijn volgens de Kamer van Koophandel:

 • Stichting Administratiekantoor De Groene Heuvels Holding
 • Leisureland
 • Stichting Collectief Onderhoud Bungalows De Groene Heuvels
 • Stichting Recreatiepark De Groene Heuvels
 • Vereniging van bungaloweigenaren De Groene Heuvels
 • Pro Event Support
 • GAM Antiques
 • JOOST BV
 • Drive4you recrute
 • ZC De Vin Ewijk

 

EEN PAAR OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS.

In 1994 werden de eerste huisjes op De Groene Heuvels in gebruik genomen.

In de tijd van de burgemeesters Huib Zijlmans (1986 – 2012) en Carol van Eert (2012 – 2018) werd er in ‘officieel’ Beuningen nauwelijks over De Groene Heuvels gesproken. Niet over de permanente bewoning die in strijd was met het bestemmingsplan en niet over een paar incidenten (hennepkwekerij; een paar kapot geslagen ramen).  Maar met de komst van burgemeester Daphne Bergman in 2018 veranderde dat volkomen. Plotseling ging het over “ondermijning” en “handhaving”.

Het was niet zo dat de feitelijke realiteit veel veranderde. De laatste maal dat er hennepkwekerijen zijn gevonden is op 19 oktober 2018; dit was in twee huisjes van een eigenaar. Die man pakte meteen zijn biezen en vertrok. Maar de ‘toon’ waarop over De Groene Heuvels gesproken werd veranderde.

Wat in de realiteit veranderde was het soort mensen dat er woonde. Sinds 9 mei 2019 wordt het park voor 90% bewoond door arbeidsmigranten, hoofdzakelijk Polen die door de koppelbazen Otto Work Force en Europe Work naar Nederland gehaald worden. Deze 500 arbeidsmigranten werken hoofdzakelijk in de distributiecentra van o.a. Jumbo, Kruidvat, enz. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft hierover Kamervragen gesteld.

Foto: Jos Swartjes

 

Hierboven is al gezegd dat er vanaf het begin sprake was van permanente bewoning en dat dat in strijd was met het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om 48 huisjes met gemiddeld 2 personen exclusief de 11 kinderen dus in totaal 107 personen.

Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken heeft minister Ollongren samen met de Provincie Gelderland het Ariadne Project opgezet met de intentie criminaliteit en ondermijning op vakantieparken te voorkomen.

En de gloednieuwe burgemeester Bergman was er als de kippen bij om dit project uit te gaan voeren in de Groene Heuvels. 

Dus ging men vanuit het gemeentehuis aan het werk met de handhaving in het park de Groene Heuvels. Eerst werd er op 21 oktober 2019 in opdracht van de burgemeester samen met het Ariadne project een grootse inval gedaan op het park. Handhaving ging peilen hoeveel arbeidsmigranten, maar ook hoeveel mensen er permanent woonden. Deze actie werd met veel bombarie via alle media naar buiten gebracht. Ook ging er een beschikking uit dat de mensen die er permanent wonen binnen een half jaar uit hun huisjes moesten zijn, dus 5 maart 2020.

De burgemeester vond het nodig om de invallen via handhaving regelmatig voort te zetten. Er zijn nu 4 invallen geweest en eenmaal is er met een smoes iemand van de politie het park binnen gereden met later het bericht dat het ging om een misdrijfpleger die daar zou zitten. De agent was na een kwartiertje weer weg en niks dader, gewoon intimidatie.

Bij alle invallen is er geen spoor van ondermijning gevonden.

Er zijn in totaal acht bezwaarzaken geweest; twee daarvan via een advocaat. En precies bij die twee zaken is de dreigende dwangsom van € 10.000 per maand (oplopend tot maximaal € 60.000) met een half jaar uitgesteld. Ook is de kinderombudsvrouw erbij gehaald met het duidelijk advies: stabiele woonsituatie. De Kinderombudsman heeft in juli 2019 een rapport uitgebracht " Als het vakantiepark je (t)huis) is'. In het onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt, kwam naar voren dat kinderen die op een vakantiepark wonen last hebben van het gebrek aan een stabiele woonsituatie.  Aandachtspunten vanuit de Kinderombudsman: - dat de gemeente rekening houdt met de belangen van het kind(eren) en vooropstelt dat kinderen niet dakloos raken - dat ouders en kinderen niét van elkaar gescheiden worden - dat de uitzetting van de gezinnen waaronder mevrouw én zoon pas plaatsvindt als er een stabiele woonsituatie voor hen beschikbaar is.

De Gemeente heeft de kinderombudsvrouw meegedeeld hier niet aan mee te werken. Over de hier ontstane situatie heeft Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) schriftelijke vragen gesteld aan de minister.

De SP-fractie Beuningen heeft in Raads- en commissievergaderingen er regelmatig op aangedrongen de mensen met menselijke waardigheid te helpen, dus via een sociaal team. Daarbij ook kijkend naar het toekomstperspectief van deze mensen in een maatschappij waar woningnood de klok slaat. SP Beuningen wil een juiste oplossing en dat is niet permanent wonen in een vakantiepark, maar wonen totdat er woningen voor deze mensen zijn. Helaas staat de SP, maar ook de inwoners, alleen wat betreft de parlementaire weg. Mocht de burgemeester in september toch tot handelen overgaan dan komt er vanuit de bewoners een buitenparlementaire actie waar SP Beuningen uiteraard aan meedoet!

Er is vandaag 16 maart 2020 een rechtelijke uitspraak geweest n.a.v. veel inwoners de Groenen Heuvels versus Gemeente Beuningen en helaas, 

Diverse eigenaren van een recreatiewoning op de Groene Heuvels hebben bij de rechtbank Gelderland een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat een besluit nog niet wordt geëffectueerd. De voorzieningenrechter moet hierbij beoordelen of de besluiten last onder dwangsom stand zouden kunnen houden.

 

Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij heeft alle 57 verzoeken afgewezen. De rechter gaf aan dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan en hij heeft geoordeeld dat er voldoende bewijs is voor deze overtreding. Hij gaf aan dat het college dan verplicht is om te handhaven, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze omstandigheden waren hier niet aan de orde. Tot slot oordeelde de rechter dat de begunstigingstermijn van zes maanden en de hoogte van de dwangsom juist zijn vastgesteld.

 

Jos Swartjes

Fractie-voorzitter SP Beuningen

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier