h

Corona Crisis

6 april 2020

Corona Crisis

Foto: SP Nieuwegein

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Strategie

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet overbelast raakt.

Help de zorg

Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die zonder bescherming hun werk moeten doen of die bijna zonder zitten. Meerdere ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun voorraden heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen dat er voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

Ontwikkeling van een vaccin

De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

Als mensen door de coronacrisis hun baan of hun inkomen verliezen dan moet het kabinet hen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers – helpen.

Steun voor mensen die in acute financiële problemen komen

De SP is blij dat het kabinet met een groot pakket aan maatregelen komt om mensen die financieel in de problemen komen door de coronacrisis te helpen. Maar dit kan slechts een eerste stap zijn om de meest acute problemen aan te pakken. Veel mensen maken zich zorgen over hoe lang dit nog gaat duren en wat dit voor hen betekent. Voor hun gezondheid, maar ook voor hun inkomen, hun baan. Al die mensen met een onzeker contract, 0-uren, uitzend, oproep, min-max, al die mensen met een eigen bedrijf, al die zzp’ers. Zij worden nu keihard geraakt.

Wij vinden dat in deze tijden van crisis we voor elkaar moeten zorgen. Er moet snel duidelijkheid komen wat de noodplannen van het kabinet voor al deze groepen precies gaat betekenen. We willen dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen die als gevolg van de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus zonder werk en inkomen komen te zitten. Als het aan de SP ligt krijgen deze mensen de komende tijd een uitkering ter hoogte van ten minste het minimumloon.

Afgelopen periode hebben de grote bedrijven in ons land miljarden winsten gemaakt. Deze winst moet nu ingezet worden. Dan maar even geen uitkering aan de aandeelhouders, maar al deze miljarden moeten gebruikt worden om deze crisis te overwinnen.

Deze crisis maakt de kwetsbare plekken in onze economie overduidelijk, zoals dat er veel te veel mensen tegenwoordig (gedwongen) zzp’er zijn of een onzeker contract hebben, de marktwerking in de zorg of dat onmisbare infrastructuur in handen van commerciële bedrijven is die nu op omvallen staan. Door de aanpak van de meest acute problemen mogen en zullen wij deze structurele kwetsbaarheden niet vergeten.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Tijdens de vorige crisis verdwenen 365.000 banen. Als mensen door de coronacrisis hun baan of hun inkomen verliezen dan moet het kabinet hen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers – helpen. En als er economische gevolgen zijn dan moeten kleine ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, worden beschermd. We zijn de vorige crisis nog niet vergeten.'

Extra steun voor kwetsbaren

De SP wil dat er aandacht is voor mensen als zij hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu door de coronacrisis niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

We moeten omkijken naar de meest kwetsbaren in deze crisis. Daarom zijn we blij dat een SP-voorstel is aangenomen voor extra aandacht voor dak- en thuislozen, voor de voedselbanken en voor huurders en huiseigenaren als die in betalingsproblemen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier