h

Schriftelijke vragen Voedselbank

26 april 2020

Schriftelijke vragen Voedselbank

Foto: SP
  1. Is bij Uw College bekend dat er veel voedselbanken in de problemen komen als gevolg van de Coronacrisis.
  1. Is bij Uw College bekend dat er door veel lokale initiatieven, zoals maaltijdacties en ondersteuning met supermarktbonnen, gebruikers van de voedselbankengeholpen worden. Dat ze hierdoor niet de dupe mogen worden van korting op hun uitkering.
  1. Is bij Uw College bekend, dat hij daarvoor de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, kan benutten. (De Participatiewet biedt gemeenten uitdrukkelijk de ruimte om cadeaukaarten voor onder meer voedsel, niet in mindering te brengen op de reguliere bijstandsuitkering.)
  1. Wat heeft de gemeente in deze Coronatijd voor initiatieven genomen m.b.t. voedselbank Beuningen en eventuele tegemoetkoming voor deze doelgroep. Dat de gemeente een zorgplicht heeft en daarom deze mensen moet helpen, eventueel d.m.v. een tegoedbon vanuit de gemeente. Dat de voedselbank niet afhankelijk moet worden van liefdadigheid.
  1. Is bij Uw College bekend, dat voedselbank Beuningen uit z’n jasje aan het groeien is, er is ruimte voor 80 afnemers en die grens is bijna bereikt. (Nu al 78 afnemers) Dat er nu door de Coronacrisis steeds meer mensen voor ondersteuning naar de voedselbank verwezen worden en deze dus binnenkort “NEEN” moet gaan verkopen. Kan de gemeente niet naar een oplossing gaan zoeken, b.v. andere grotere huisvesting.
  1. Is bij Uw College bekend dat, ondanks de overheidssteun in het kader van de NOW (noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid) en de Tozo (uitkering aan zzp’ers ter compensatie wegvallen inkomsten) de verwachting is dat de werkloosheid structureel zal toenemen, waardoor op termijn meer personen afhankelijk zullen worden van minimumuitkeringen en dus een aanvraag zullen kunnen doen bij de Voedselbank?
  1. Kan het College aangeven, in hoeverre daar bijtijds op wordt geanticipeerd door regelmatig overleg vanuit de gemeente, het meehelpen zoeken naar een grotere ruimte gezien de te verwachten groei van het cliëntenbestand van de Voedselbank, en andere opties vanuit het minimabeleid en de Participatiewet?

 

 

 

Jos Swartjes                                                                                       Emine Asik

Fractievoorzitter                                                                               Raadslid

 

Reactie toevoegen

U bent hier