h

Deze motie wilde we morgen indienen maar ja het nieuwe normaal

6 juli 2020

Deze motie wilde we morgen indienen maar ja het nieuwe normaal

Foto: Jos Swartjes

Motie Toeslagenaffaire

 

De gemeenteraad van Beuningen In openbare vergadering bijeen op 07-07-2020,

 

 

Constaterende dat: Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenaamde toeslagenaffaire, vaak hun leven als volwaardig burger niet zonder proactieve hulp en aandacht kunnen oppakken. Ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug, dat werkt verlammend. Er is behoefte aan één loket, aan goede geclusterde support.

 

Overwegende dat:

Dat de weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering op uitvoeringsniveau (werk, integratie, zorg, wonen, veilig thuis) uiteindelijk gemeente toevallen. De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd hierover met de gemeenten in gesprek te gaan om samen aan oplossingen in de uitvoering te werken. Dat onze gemeente graag een positieve rol wil nemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van onze ouders en kinderen.

 

Verzoekt het college:

• Een gemeentelijk vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde hulpverlener/organisatie aan te stellen taak of een specifieke uitbreiding van taak bij mogelijk bestaande functionaris:

als aanspreek en oplossingspunt met tot taak:

Deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld. Deze helpt bij toegang tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek en neemt waar de ouder niet meer in staat is tijdelijk de rol van contactpersoon over, ook biedt ze support door een luisterend oor te bieden. De contactpersoon koppelt regelmatig terug aan het college wat de stand van zaken is bij deze ouders en kinderen en signaleert wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn zodat er zo effectief mogelijk ingezet kan worden in de korte en lange termijn

 • Te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten.

 • Specifieke aandacht voor kinderen in te zetten omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren

 • Vragen het college actief onderzoek te doen in haar eigen systemen of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn. Dat de betrokken mensen actief gewezen moeten worden – door de gemeente – op de hersteloperatie. Dat kan hier:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/gedupeerdenkinderopvangtoeslag/gedupeerden-kinderopvangtoeslag

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Jos Swartjes                                                                                                                     Emine Asik

Fractievoorzitter SP Beuningen                                                                                Raadslid SP Beuningen

Reacties

Ik hoop dat de gemeente hzar verantwoordelijkheid neemt!!En de mensen nuet in de kou laat staan

Reactie toevoegen

U bent hier