h

Politieke spelletjes vieren hoogtij in Beuningen

27 oktober 2020

Politieke spelletjes vieren hoogtij in Beuningen

Foto: Nancy vd Zande

Sinds de wijziging in de coalitie waait er dankzij de lokale partij BN&M onder leiding van Dhr. Van Ewijk een ijzige politieke wind, of beter uitgedrukt storm, in de gemeente Beuningen. 

Vanavond wederom zo’n onbegrijpelijke discussie. De SP brengt een motie in over de wijze van vergaderen tot de einddatum van de Tijdelijke Wet Digitale beraadslagingen en Besluitvorming, en verzoekt in de motie deze in stemming te brengen bij het hoogste orgaan van de gemeente, de Gemeenteraad, De motie houdt dus ook de Begrotingsraad vergadering van 10 november in. 

En wat denk je: de partijen BN&M, Groen Links, PvdA en D66 keuren de motie af omdat zij van mening zijn dat de agendacommissie gaat over de wijze van vergaderen in plaats van de Gemeenteraad.

Ik zeg dus: de wereld op zijn kop.

Hieronder treft u het inleidend verhaal motie en de motie.

 

Inleidend verhaal motie digitaal vergaderen

 

Dank u Voorzitter, Ik wil namens SP Beuningen maar ook als VN Ambassadeur voor mensen met een beperking een korte inleiding geven tot ik met de motie kom.

 

We leven momenteel in een vervelende tijd waar een pandemie genaamd Corona voor iedereen het leven op stelten brengt. Zorgverleners worden geïntimideerd en zelfs met hun leven bedreigd door anti coronamaatregelen mensen, ik noem het egoïsten van de bovenste plank.

Enkele actuele cijfers, Er zijn momenteel volgens het RIVM 311.889 mensen 14% positief getest, er liggen momenteel 1.829 mensen in ziekenhuizen waarvan 529 op de Intensive Care, en er zijn 7.142 mensen

Overleden aan corona in Nederland en wereldwijd is het dodental nu 1.159.708

Beuningen gisteren:

20 ziekenhuisopnames, 342 positief geregistreerde en 6 personen overleden.

De amateursporten liggen bijna op zijn gat, bij eredivisievoetbalwedstrijden is er geen publiek welkom, theaters mogen maximaal 30 mensen binnen laten.

Alle eet- en drinkgelegenheden op enkele uitzonderingen na zijn gesloten.

Per 23 oktober 2020 geldt:

Men mag thuis maximaal 3 personen per dag ontvangen en buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen of een huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan.

 

Voor vervoer per OV wordt geadviseerd alleen als het noodzakelijk is.

 

 

Dit zijn zo ongeveer de belangrijkste maatregelen.

Een aantal forse ingrepen op onze privacy, veel horecaondernemers, theaterpersoneel en ander Mkb’ers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dus lijkt het me als lokale overheid belangrijk om de kernwaarden, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidair hoog in vaan te zetten.  En een voorbeeldfunctie te geven aan allen die te maken hebben met de genoemde maatregelen en daarom kom ik nu met de volgende motie!

MOTIE

 

Betreft: Digitale Raadsvergadering.

 

De SP Beuningen is van mening dat besluiten rond de wijze van vergaderen iets is voor de gehele gemeenteraad en niet beslist kan worden door een commissie bestaande uit de fractievoorzitters.

Daarom komt de SP Beuningen met het verzoek de wijze van vergaderen door de raadsleden te laten beslissen.

 

Op 9 oktober 2020 heeft Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer laten weten dat de zogeheten Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is verlengd tot 1 januari 2021, vanwege de oplopende besmettingscijfers met corona.  De gemeenteraad van Beuningen zou dus ook moeten kunnen afwijken van de Wet voor Gemeenteraden.

 

 

Overwegende: dat mensen in gelijke situaties gelijk behandeld moeten worden, ook in democratische processen zoals Raadsvergaderingen, zeker wanneer er belemmerende factoren zoals het coronavirus aanwezig zijn;

 

Overwegende: dat het niet willen afwijken van de geldende wet voor Gemeenteraden, middels een keuze voor het overstappen op digitaal vergaderen, geen rekening houdt met de momenteel relevante redenen die daarvoor zijn, zoals het niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege ouderdom, medische beperkingen enz.;

 

 

Verzoeken wij de Raadsleden te besluiten dat de mogelijkheid welke de Minister van Binnenlandse zaken heeft gegeven tot 1 januari 2021digitaal te vergaderen wordt uitgevoerd, zodat eenieder Raadslid de mogelijkheid krijgt zijn democratisch recht tot deelname te kunnen uitvoeren ongeacht de beperkingen tot deelname aan fysieke bijeenkomsten;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 Namens SP Beuningen

Jos Swartjes                                                                           Emine Asik

 

Reactie toevoegen

U bent hier