h

Wordt Beuningen het Wassenaar tussen Maas en Waal?

16 oktober 2020

Wordt Beuningen het Wassenaar tussen Maas en Waal?

Foto: Jos Swartjes

De Gelderlander kopte letterlijk “Winssen, Weurt en Ewijk gaan enorm groeien” in hun krant van 31 augustus 2020.

In dit artikel kwam het Beuningse college van B&W bij monde van wethouder Versluijs met een voor Beuningen ambitieus plan. Zelfs de vastgoedmakelaars en grondexploitanten werden  door deze wethouder  wakker gemaakt om nu  met het  bijgevoegde  kaartje “zoekgebieden nieuwbouw gemeente Beuningen” in hun aktetas,  grond te gaan opkopen voor eigenbelang.

Ik ga niet verder in op de motie van wantrouwen, welke wij om bovengenoemde redenen ondersteunden,  daar is al veel over gezegd in de Raad. Wel blijf ik het of het nu, bewust of niet bewust, een Slip of the Tongue is,  een vreemde zet vinden.

 

Nee ik wil het hebben over de invulling van dit ambitieuze plan. Er komen kreten in voor als:  bouwen in het hogere  segment bij Winssen, in gewoon Nederlands dus: dure huizen (rond de 4 ton) aan het water! Ook komen de begrippen ouderen en jongeren in het voorstel voor, maar ik heb een zoekopdracht op het voorstel laten lopen met de opdracht: sociale woningen, en er kwam helaas geen enkel woord  met deze omschrijving naar voren.

De wethouder vond dat er niet zoveel vraag is naar sociale woningen, en dat we het moeten zoeken in een  koop/huur verhouding in het  plan van 70% / 30%. Deze verhouding zegt niks maar dan ook niks over sociale huurwoningen, maar wel over huurwoningen, welke net zo goed in het duurdere segment kunnen vallen,  te denken valt aan huurappartementen zoals penthouses e.d.

 Ik vroeg tijdens de commissievergadering of de wethouder deze bewering kon staven en of  het misschien een idee is om een behoeften-onderzoek naar sociale huurwoningen in te stellen.  Nu wordt er toevallig vandaag, 16 oktober 2020, een onderzoek van Trouw 2017 door journalist Rob Jaspers getweet daags daarna verscheen er een artikel van zijn hand betreffende deze tweet, waaruit blijkt dat de regio Arnhem Nijmegen destijds bovenaan de lijst stond van de  wachttijden voor een woning in de sociale sector, namelijk met een wachttijd van 13,7 jaar!

Dus wat de SP betreft, is hierover het laatste nog niet gezegd.

SP Beuningen is blij met nieuwbouw woningen, maar vindt het wel jammer dat, kijkend naar het kaartje zoekgebieden hetwelk wethouder Versluijs in de Gelderlander publiceerde, het College daarbij voorbij gaat aan het standpunt van de Gemeenteraad enkele jaren geleden.

De Raad, het hoogste orgaan, besloot toen namelijk dat er in het oeverwallengebied geen woningbouw mocht plaatsvinden. Dit werd zelfs door een rechter bevestigd, toen een raadslid van dezelfde gemeenteraad vakantiehuisjes in dit Oeverwallengebied wilde plaatsen en een rechtszaak daarover tegen het College verloor.

Nu heeft het College zowel in Weurt als Beuningen woningbouw gepland in dit Oeverwallen gebied. De motivering van het standpunt van de Gemeenteraad destijds berustte op het standpunt, dat het Oeverwallengebied zijn landelijke karakter moest behouden. Ook liggen er veel archeologische interessante uitdagingen. Het Oeverwallen gebied bevindt zich ten noorden van de van Heemstraweg, en was van oudsher een gebied met boerderijen en boomgaarden van fruittelers.

 

Dus nogmaals, SP Beuningen is voor woningbouw, maar is wel van mening dat deze woningbouw er voor iedereen moet zijn, en ook dat het landelijke karakter van Beuningen daardoor niet mag verstedelijken

 

Fractievoorzitter SP Beuningen

Jos Swartjes

geciteerde krantenartikkelen https://www.gelderlander.nl/beuningen/winssen-weurt-en-ewijk-gaan-enorm-...

Artikel daags erna door de Gelderlander journalist Rob Jaspers https://www.gelderlander.nl/nijmegen/triest-dat-de-urgentie-in-nijmegen-...

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier