h

Betoog Algemene beschouwingen 10-11-2020

10 november 2020

Betoog Algemene beschouwingen 10-11-2020

Foto: Peter de Vos

Ik wil mijn betoog beginnen met terug te gaan naar het begin van deze coalitie op 27 maart 2020; nee eigenlijk naar 20 februari van 2020. Op die dag trok BN&M per e-mail (!) de stekker uit de coalitie van BN&M, CDA en VVD. De aanhangers van CDA en VVD waren niet de enigen die dit hoogst onfatsoenlijk vonden. Wat er toen gebeurde bepaalt nu nog steeds de politieke verhoudingen in de Gemeente Beuningen. 

 

SP Beuningen heeft vorig jaar als enige partij tegen de begrotingen gestemd. Reden: de woningbouw.

In die tijd mochten er in Beuningen van de provincie 80 woningen gebouwd worden. De SP had in haar verkiezingsprogramma staan dat ze wilde dat “de helft” daarvan uitgevoerd moest worden als “betaalbare” woningen. (Zie verkiezingsprogramma Hoofdstuk 2)

Alle andere partijen vonden dat de SP daarmee zwaar aan overvragen deed. Achteraf gezien waren we toen zelfs nog te bescheiden. We hadden dus achteraf gezien alle reden om stevige wensen op tafel te leggen. Heel stevig! Maar wij hadden blijkbaar als enigen de tijdgeest goed aangevoeld.

In minder dan 2 jaar kantelde de tijdsgeest op het gebied van betaalbare woningen volkomen. Mensen die 2 jaar geleden nog zeiden “we bouwen niet voor leegstand” nemen nu zonder schroom het woord “woningnood” in de mond. En die omslag zagen/zien we overal: landelijk, provinciaal, lokaal, werkelijk overal.

Zelfs in Beuningen.

Maar …

De woningbouwspeculanten ruiken nu ook hun kans en willen overal woningen gaan bouwen van vier of vijf ton. Ook in Beuningen.

De Coalitie komt met een zeer ambitieus plan van 3000 nieuw te bouwen woningen. Ik gaf tijdens het indienen van dit voorstel al aan, er komen kreten in voor als: bouwen in het hogere segment bij Winssen, in gewoon Nederlands dus: dure huizen (rond de 4 ton) aan het water! Ook komen de begrippen ouderen en jongeren in het voorstel voor, maar ik heb een zoekopdracht op het voorstel laten lopen met de opdracht: sociale woningen, en er kwam helaas geen enkel woord met deze omschrijving naar voren ook het begrotingsstuk zwijgt in alle boekdelen.

Jawel portefeuillehouder Versluijs er staat iets van 70% 30% dus 70% koop en 30% huur in maar dat laatste kan evengoed dure huurwoningen via vastgoedbeheer zijn.

Ik zal nu niet meteen de begrotingen afkeuren maar verwacht wel toezeggingen over de te bouwen woningen voor mensen die niet meer kunnen betalen aan huur dan € 737,14 per maand, dit is namelijk het bedrag om nog huurtoeslag te kunnen krijgen.

 

SP Beuningen is verheugd over de voorgestelde herstructurering van de wijken Vordingen een en twee. De plannen zien er veelbelovend uit; nu de uitvoering nog.

 

Wat betreft punten zoals PM posten of weerstandsvermogen hebben we gezien dat er serieus op de SP-opmerkingen is gereageerd.

Wat betreft het sociaal domein zien we dat inmiddels meer partijen het met de SP eens zijn Wel wil ik aandacht vragen over de dreigende tekorten betreffende sociaal domein en zou SP Beuningen het goed vinden om de 2 miljoen euro overschot op dit item in 2016 welke gepost werd naar algemene reserves weer teruggeboekt zou worden naar vóór 2021 sociaal domein om mogelijke bezuinigingen af te wenden.

 

Jos Swartjes

Fractievoorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier