h

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

27 november 2020

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

Foto: Nancy vd Zande

Met steun of zonder steun Politieke partijen Beuningen, SP Beuningen gaat 15 december 2020 deze motie indienen tijdens de laatste Raadsvergadering van 2020!

 

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders

De Gemeenteraad van Beuningen in vergadering bijeen op 15-12-2020,

 

Constaterende dat:

  • Een voorstel van de SP in de Tweede kamer is aangenomen om vele ouders die getroffen zijn door de toeslagaffaire en nog niet zijn geholpen, 750 euro uit te keren in de komende weken

Overwegende dat:

  • Gemeenten er geregeld voor kiezen om ten aanzien van de bijstandsuitkering bepaalde kosten met elkaar te verrekenen.
  • Er op de site van de belastingdienst terug te zien is dat er in Beuningen personen zijn die zich als gedupeerde gemeld hebben bij de belastingdienst.
  • De ouders al maandenlang wachten op enige vorm van compensatie voor de schade die ze is aangedaan door de belastingdienst ten aanzien van de toeslagaffaire.
  • De Gemeente een positieve rol kan innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen en het hiervoor belangrijk is dat er niet wordt getornd aan het bedrag van 750 euro op enige manier
  • Gemeenten altijd een keuze hebben in het niet te hoeven verrekenen van bepaalde kosten en posten

Verzoekt het college:

  • De 750 euro uitkering die de getroffenen van de toeslagaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Jos Swartjes                                                                                       Emine Asik

Fractievoorzitter SP Beuningen                                                        Raadslid SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier