h

Het Kerstverhaal genaamd Groene Heuvels

20 december 2020

Het Kerstverhaal genaamd Groene Heuvels

Foto: Jos Swartjes

Boudewijn de Groot zong eens, "Onder de Groene heuvels in de blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton” toen hij het over het Land van Maas en Waal had.

Helaas speelt er nu iets anders in het Land van Maas en Waal namelijk een harteloos machtspelletje: Een spelletje van een gemeentebestuur tegen de inwoners van die Groene Heuvels. Het begon allemaal toen er een nieuwe burgemeester benoemd werd in Beuningen: Daphne Bergman  iemand van D66 inderdaad de partij van minister Ollongren. Deze minister wil namelijk dat vakantieparken er zijn voor vakantiegangers dus niet voor permanente bewoning, iets waar ik in mee kan gaan ware het niet zo dat er momenteel een grote woningnood heerst als het gaat over betaalbare woningen. Zeker in de regio waar vakantiepark de Groene Heuvels zich bevindt.

De provincie Gelderland bedacht een pilot genaamd Ariadne, een plan gebaseerd op huisuitzettingen in deze parken en onze burgemeester werd door ambities gedreven. Een van de uitvoerders* van dit plan en kwam aanzetten met ondermijning, Er was namelijk een viertal jaren voor uitvoering een van de huiseigenaren betrapt op hennepkwekerijen in twee van zijn huisjes. Dus een reden om de handhaving in te zetten en de permanente bewoning stop te zetten.

Na een jarenlange procedure tussen de permanente bewoners en de gemeente, werd er in 2020 uitstel gegeven vanwege Corona. Dus niemand verwachtte wat er afgelopen week gebeurde: de handhaving werd gestart en wel zes dagen voor Kerst, midden in een zware lockdown! De burgemeester en D66 wethouder Driessen stuurde een brief naar een aantal bewoners waaronder ook een gezin met kleine kinderen met de mededeling dat ze zaterdag 19 december 2020 voor 22:00 uur hun huisje moesten verlaten, dus niet wat Wethouder de Klein van BN&M eens zei bij de Hofbar, er wordt niemand uitgezet maar ze krijgen een dwangsom. Om in de kerstgedachte te blijven, bij mij kwam het verhaal van Scrooge opzetten alleen vind ik de bittere waarheid rond de inwoners duizendmalen erger.

 Treurnis overviel me, treurnis in de hardheid maar vooral de datum van uitzetting, Rob een van de inwoners is nu op zoek naar een vervangende woning en door een jurist van de gemeente is hem het advies gegeven, ga naar de crisisopvang, waar is de menselijkheid in zo’n advies? Ga de kerstdagen doorbrengen in de Hulsen tussen andere daklozen.

Ik ben kwaad, behoorlijk kwaad en niet alleen op de burgemeester en wethouders nee ook op de politieke partijen zoals, D66, VVD, Groen Links, CDA, PvdA en de grootste lokale partij BN&M. Kwaad over de nieuwe plannen betreffende Het Broek waar de Groene Heuvels onder valt. Plannen waar Leisureland en MoJo bij betrokken zijn, plannen waar volgens de partijen goed aan te verdienen valt door bijvoorbeeld de organisatie rond Down The Rabbit Hole.

Een van mijn favoriete zangers schreef er zelfs over, welkom in Utopia . Want sorry een ander woord kan ik niet vinden voor dit project, het is volgens mij een utopie, het project waar inwoners van Beuningen voor moeten wijken.

'Wij zijn geen criminelen', bewoners Groene Heuvels eisen excuses burgemeester Bruls - Omroep Gelderland

Ps. Het lied van Boudewijn de Groot is uiteraard anders, Onder de Groene hemel maar ik vond wat er staat toepasselijker

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

 

Reacties

Prima verwoord Jos. Het us verschrikkelijk. Ik heb Rob nog net gesproken. Hij heeft voir vannacht een slaapzak in zijn auto liggen???

Was het niet GL die asiel zoekers naar binnen wil halen??waar slapen die mensen dan??

Hoe triest is dit

Als ik naar de foto bij dit artikel kijk, wordt ik al ziek. Vooraan staat de Exploitant die er alles aan gedaan heeft om het vakantiegasten NIET naar de zin te maken. Met deze persoon aan het bewind, die alleen maar zijn zakken gevuld heeft met tegen astronomische bedragen verhuren aan arbeidsmigranten en geen oog hebben voor de eigenaren, zal het nooit een vakantiepark worden.

Na 2 faillissementen hebben we nog steeds te maken met bestuurders en een exploitant, die er een zooitje van gemaakt hebben en uitsluitend oog hebben voor hun eigen gewin. Er is door deze personen nooit moeite gedaan om het aantrekkelijk te maken voor recreanten en vakantiegasten of ervoor te zorgen dat investeerders rendement konden behalen.
De gemeente heeft daar niets tegen gedaan. Daar kregen we alleen te horen, dat we ons er niet konden inschrijven. Het park ligt er nu slecht bij. Achterstallig onderhoud aan wegen, riolering (milieu delict?) en huisjes die uitgewoond zijn. Het kost miljoenen om dit weer in orde te maken.

Alle argumenten die vaste bewoners van het eerste uur hebben aangegeven worden van tafel geveegd. De gemeente schermt met een “Sociaal team”. Een betere naam zou “Asociaal team” zijn.
Tegen een bewoner zeggen dat hij maar naar de daklozen opvang moet omdat hij in “zijn eigen huis” niet mag slapen!! Hoe kunnen de medewerkers hiervan met droge ogen Kerst vieren? Datzelfde geldt voor een burgemeester, die zo met haar burgers omgaat. De exploitant is ziek, hartstikke ziek en gaat met een lachend gezicht over lijken. Waarom wordt hij nog steeds niet aangepakt. Hij is de oorzaak van dit alles en ook de gemeente nog honderdduizenden euro’s verschuldigd aan touristenbelasting! Wat het Broek betreft: één groot luchtkasteel! Wat speelt hier toch achter de schermen???
Tot slot: 75 jr geleden liepen duistere figuren ongevraagd door tuinen van bewoners. Op de Groene Heuvels is er wat dat betreft weinig veranderd. Helaas luistert de burgemeester ook niet naar de minister van haar eigen partij. Die wil voor niet rendabele parken, waar de Groene Heuvels al jaren onder valt, namelijk wel de mogelijkheid scheppen om permanente bewoning toe te staan.

Verschrikkelijk hoe de gemeente met mensen omgaat.

Er is woningnood en geen betaalbare huurwoningen te vinden.gemeente moet blij zijn met de bewoners anders verpauperd de groene heuvels ook..

En dan legt de gemeente Beuningen ook nog een boete van 30.000 euro op aan een eigenaar die een moeder met 2 kinderen niet op straat zet zonder woning. Je zou denken dat een burgemeester zich inzet voor haar bewoners maar niets is minder waar. De eigenaar riskeerde die boete omdat hij de vrouw niet op straat zetten. Dus kassa voor de Gemeente Beuningen een voorgenomen dwangsom opleggen van 30.000 euro!
De eigenaar van dit huisje zorgt beter voor de bewoonster en haar kinderen dan de burgemeester dat zou behoren te doen
( nb De vrouw woonde er al 14 jaar en was op zoek naar een andere woning maar had op 15 juli nog geen woning toegewezen gekregen. op de vraag van 28 juni om uitstel werd door de Gemeente op 14 oktober! negatief gereageerd. Dus legde de gemeente de boete met terugwerkende kracht van 15 juli-15 okt dus 3 x 10.000 euro aan de eigenaar van de woning op.

Klopt helemaal op de foto staat de rat aan wie de bewoners dit te danken heeft.
Vraag me af of de gemeente alles weet over de parkbeheerder..vult zijn eigen zakken.
Stuurt ook post retour van bewoners en internetdiensten.

Minister Ollongren wil graag dat vitale vakantieparken er zijn voor vakantiegangers, echter zij vindt vooral dat toekomstloze troosteloze vakantieparken (uitgerangeerd park Groene Heuvels behoord daartoe) juist moeten kunnen worden herbestemd of uitgebreid naar legitieme woonbestemming. Hiervoor heeft zij reeds een concept Amvb geschreven.
Niet-vitale parken zijn ontstaan wegens een gigantisch overschot (markt en aanbod), een verkeerd parkmanagement, het structureel uitblijven van recreanten, een negatief opgebouwd imago, een migrantenpark óf in het geval van Groene Heuvels een combinatie van al deze factoren. Daarmee komen de naar schatting 60.000 tot 90.000 “illegale bewoners van vakantieparken” in Nederland uit hun benarde positie en daarnaast worden ze niet toegevoegd aan het reeds bestaande tekort van ca. 360.000 woningen.
De burgemeester van Beuningen heeft hierover slechts één visie: het moet én zal terug naar een rendabel vitaal vakantiepark. Ongeacht wat dát kost. Een rapport van ZKA Leisure Consultants heeft al aangegeven dat het park zich in het rode kwadrant bevind en dat er enkele tientallen miljoenen euro geïnvesteerd dienen te worden om het weer aantrekkelijk te maken. Het advies is helder aldaar. Herbestemmen of functie uitbreiding.
Alle 205 bungalows voldoen aan het bouwbesluit en kunnen zelfs stikstof-vrij worden toegevoegd aan de zorgwekkende lokale woningmarkt binnen de gemeente Beuningen.
Dit zonder enig nadelig effect op het woningbouwcontingent.
De burgemeester van Beuningen en het College wanen zich onaantastbaar en zij hebben niets op met sterfelijke burgers, oftewel hun eigen inwoners.
De zogeheten menselijke maat wordt te pas en onpas aangehaald of uitgeschreven, maar in de praktijk nergens toegepast.
Inmiddels zijn er meerdere rechters in het land die daar de grootste vraagtekens over hebben, hun kanttekeningen bijzetten.
Deze ambtenaren, ten dienste als volksvertegenwoordigers van hun ingezetenen, hebben net als bij de Belastingdienst Toeslagenaffaire simpelweg te dealen met hun institutionele vooringenomenheid.

Reactie toevoegen

U bent hier