h

De inbreng SP Beuningen commissie Ruimte 9 maart 2021 Anima Mundi

8 maart 2021

De inbreng SP Beuningen commissie Ruimte 9 maart 2021 Anima Mundi

Foto: Jos Swartjes

SP Beuningen heeft op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart deelgenomen aan de inspraakavonden over de zienswijzen en beantwoording door het College.

 SP Beuningen gaat mee met het gevoel, wat enkele insprekers hadden over de antwoorden van het College, de SP constateert ook dat het College koste wat kost voor de bouw van dit project gaat. Veel insprekers kunnen zich niet vinden in de antwoorden, de SP ook niet. Er werd veel om de vragen heen gedraaid en er werden antwoorden gegeven die de SP als gevoelloos beschouwd. Een van de redenen was het taalgebruik vanuit het gemeentehuis. En ook mensen die gewend zijn aan ambtelijk taalgebruik zullen toe moeten geven dat een tekst als “reactie van B&W” erg ver afstaat van het taalgebruik van veel mensen.  Daarom vraagt SP Beuningen via dit schrijven om antwoorden op vragen, die volgens de SP niet gegeven zijn of reageert op opmerkingen van insprekers.

  • Een van de insprekers had het over een reactietermijn van vijf dagen, na het uitkomen van het voorstel van het College, is dit juist en waarom zo’n korte termijn?
  • Er was een vraag over de doelstelling van de stichting Anima Mundi en dan met name over het financiële gedeelte. De familie Kortekaas gaat entree heffen en er komen commerciële activiteiten, te denken aan modeshows (wat genoemd werd). Ik denk aan een trouwlocatie met mogelijkheid tot de receptie in de Tempelhof, maar er zijn veel meer mogelijkheden. SP Beuningen wil dan ook weten of er een financieel plan is dat in zo’n ondernemingsplan meegenomen moet worden. Kan SP Beuningen dit dan krijgen?
  • Het Oeverwallen Gebied is zoals beschreven staat, een gebied met een landschappelijk karakter, waar geen grootschalige bouwprojecten mogen komen, dit was destijds ook de reden waarom de vier vakantiehuisjes (genoemd in de zienswijzen van meerderen) aan de Dwars Hommelstraat in Beuningen niet gebouwd mochten worden. Dit vindt SP Beuningen een duidelijke vraag en niet het antwoord van het College wat letterlijk was: De gemeenteraad heeft omtrent de recreatiewoningen een eigenstandige afweging gemaakt. Dit besluit is derhalve niet vergelijkbaar bevonden met voorliggend ontwerpbestemmingsplan voor Anima Mundi.
  • De CROW-eisen hebben het over een loopafstand van 100 tot 600 meter als het gaat over de parkeermogelijkheid en doel. Ik heb de afstand van het Admiraal van Ghentplein via de Notaris Roesstraat, de dijk omhoog naar de locatie van Anima Mundi gelopen en deze was op de dijk, in het midden van de boomgaard  precies 940 meter. Dus behoorlijk langer dan wat het College in zijn antwoord geeft, waarom? Waarom niet eerlijk zijn?
  • Eenieder heeft tegenwoordig een navigatiemiddel in zijn voertuig en deze geeft de kortste afstand naar het doel aan, dus op de dijk, Haneman of Molenstraat en dus niet het Admiraal van Ghentplein. Dus stellen mensen via de zienswijzen de terechte vraag of opmerking, ze komen bij mij voor de deur parkeren of rijden door mijn straat en de wandeling die velen maken over de dijk wordt belemmerd door geparkeerde auto’s. Daar krijgen de mensen, die een zienswijze hebben geschreven hierover, een onbegrijpelijk antwoord op terug, "Het Parapluplan Parkeren hanteert, conform de CROW-eisen (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek), een acceptabele loopafstand voor recreatieve functies. Die bedraagt 100-600m. De wandelroute van het Admiraal van Ghentplein is onderdeel van de totaalbeleving, van de overgang cultuurlandschap naar natuurlandschap, met als eindpunt AM. Een overschrijding van de acceptabele loopafstand is derhalve aanvaardbaar. Het kunstwerk is niet vergelijkbaar met meer gangbare recreatieve voorzieningen waar de CROW op doelt. Voor andere kunstwerken in de gemeente Beuningen worden overigens geen parkeervoorzieningen gerealiseerd".
  • Wat is het college van plan met de wetenschap dat er dertig centimeter onder de perenboomgaard de funderingen liggen van een zeer oud Kartuizer monnikenklooster.

We kunnen nog wel verder gaan met vragen, want helaas is er veel niet beantwoord maar we denken toch de meest essentiële opmerkingen en vragen hierin te hebben meegenomen.

 

Jos Swartjes

Fractievoorzitter SP Beuningen

 

Reactie toevoegen

U bent hier