h

Zilveren Tomaat voor Frans Gielen

7 maart 2021

Zilveren Tomaat voor Frans Gielen

De SP heeft twee manieren om leden in de bloemetjes te zetten. Een is er voor zeer speciale leden, die de gouden tomaat krijgen vanuit het partijbestuur, vanwege bijzondere dingen die ze gedaan hebben. Maar ook de afdeling heeft een mogelijkheid daartoe, namelijk de zilveren tomaat.

En deze gaat jouw vrouw Marij jou zo opspelden. Helaas kunnen wij er niet fysiek bij aanwezig zijn, zodat ik jou deze speld had kunnen opspelden, maar de intentie is hetzelfde. Voordat we jou de tomaat opspelden, wil ik toch eerst onze motivatie geven.

Frans is al jaren politiek actief, we kunnen zijn naam terugvinden van ver voor de tijd dat de SP werd opgericht. Frans heeft een aantal jaren de SP gesponsord, tot hij zich op 1 augustus 2012 aanmeldde als lid van de SP en meteen lid werd van onze plaatselijke kerngroep. Frans was iemand, die zich vanuit zijn onderzoekjournalistieke achtergrond, niet alleen de kerngroep op de hoogte bracht, maar ook de buitenlandspecialisten van de SP. Wij wisten al ver voordat de media er aandacht voor had, wat Jezidi’s waren en welke troepenbewegingen Erdogan deed in het Midden-Oosten. De kerngroep vergadering werd voorzien van tekeningen, die op de KMA (Koninklijke Militaire Academie) niet misstaan hadden. Frans werd ook al snel lid van ons bestuur en zorgde ervoor dat SP Beuningen mee kon doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit deed hij op zeer zorgvuldige wijze, ik weet van de griffie dat Frans een Pietje Precies was. Ook was hij mijn grote steun en toeverlaat bij het redigeren van mijn columns, later ook bij het opstellen van moties en amendementen en wel op zo’n manier, dat er niets hoefde te worden veranderd aan mijn politieke boodschap en stijl. Ook zat Frans met verve in de commissie Ruimte. Frans, dit is in het kort onze motivatie, we danken je voor jouw inzet en vinden het jammer dat je gezondheid je nu in de steek laat. We hopen je nog lang te kunnen zien tijdens onze kerngroep bijeenkomsten.

Jos Swartjes,

voorzitter SP afdeling Beuningen.

 

Reacties

prachtig zo een broeder.

Reactie toevoegen

U bent hier