h

SP stapt uit werkgroep vergadermodel

15 april 2021

SP stapt uit werkgroep vergadermodel

Foto: Nancy vd Zande

Aan de commissieleden van de commissie Vergadermodel

En fracties gemeenteraad Beuningen

Leden,

 

Via dit schrijven laat SP Beuningen u weten niet langer mee te willen werken aan het tot stand komen van een nieuw vergadermodel. De reden is: De SP voelt er weinig voor om zich in een keurslijf te laten persen betreffende verdergaande regels, dan inmiddels al in het Reglement Van Orde omschreven staan.

● De SP wil alle mogelijkheden, die bij taken van raadsleden horen, naar eigen behoeve uitvoeren Verder heeft SP Beuningen behoorlijk veel moeite met het democratisch gehalte van de huidige Raad. Besluiten genomen in de niet genotuleerde agendacommissie worden achteraf anders geïnterpreteerd door verschillende fractievoorzitters, voorbeeld:

● Tijdens de agendacommissie van 24 maart 2021 werd er duidelijk afgesproken, dat we de thema-avond “Wind” zouden omzetten naar een commissie Ruimte, omdat het CDA, maar ook wij vonden dat zowel de voor- als de tegenstanders aan bod moesten kunnen komen. Dit is door mij ook nogmaals uitgesproken in de betreffende commissie Ruimte en wat schetst mijn verbazing, de heer van Ewijk, voorzitter commissie Ruimte, gaf aan dat mijn interpretatie niet klopte. Dit is pertinent onjuist, maar zoals ik al eerder schreef, ik kon niet terugverwijzen naar notulen.

 

De commissievergadering Ruimte van maandag 12 april is, wat betreft de SP de druppel die de emmer heeft doen overlopen, een eenzijdige vergadering met alleen maar positieve geluiden, zelfs van iemand die voorheen fel tegenstandster was (volgens haar woorden) en inwoners die gevraagd hadden ook een woordje te mogen doen, werden geweerd, terwijl de voorzitter zich achter regels schuilhield. Dus duidelijk iets wat we niet moeten willen, macht zonder ontbrekende  tegenmacht.

 De SP wil best afspraken maken over hoe te vergaderen, maar dan wil zij het doen in een raad waar democratie voorop staat en niet de spelletjes, welke zich al van voor de breuk vorige coalitie afspelen.

Er zal dus eerst een bemiddeling moeten plaatsvinden tussen, met name BN&M en CDA plus VVD

 

 MvG

 Jos Swartjes

Fractievoorzitter SP Beuningen

 

Spreektekst commissie Ruimte maandag 12 april agendapunt wind

College van B&W plus de coalitiepartijen weren letterlijk en figuurlijk Tegenwind in de discussie betreffende plaatsing windmolens.

De SP betreurt dat en we delen dan ook het gevoel van het CDA en we stellen dan ook meteen de vraag: Waarom? Waarom tegen tegengeluid van de inwoners van Beuningen, waarom een voorgekauwd plan? 

Een plan, dat via een zogenaamde thema-avond wordt opgedrongen, in plaats van transparantie en dialoog. 

De SP heeft een naar gevoel bij dit soort "democratie" en zal deze wijze zeker meenemen in haar besluit.

Reactie toevoegen

U bent hier