h

SP stelt kritische vragen bij jaarrekening 2020

7 juli 2021

SP stelt kritische vragen bij jaarrekening 2020

Foto: Jos Swartjes

Emine Asik stelt kritische vragen over de jaarrekening 2020 zeker nu het college hoog van de toren blaast dat het goed gaat in Beuningen na jaren ellende.

Geacht college en raadsleden,

 

Vanwege de corona-epidemie wordt het jaar 2020 een onvergetelijk jaar voor ons allemaal. Dit heeft ons geraakt in allerlei opzichten zowel materiaal als immaterieel. De eerste helft van 2021 hebben we nog last gehad en vanaf de tweede helft beginnen we hopelijk ons normale leven terug te  krijgen. Dit begint ook in de raad met fysiek vergaderen. We zijn blij dat we er weer mogen zijn.

 

Nu over de jaarrekening:

In 2020 hebben we weer met zwarte cijfers mogen schrijven. Dit is vooral te danken aan de programma voordelen, en het spaarprogramma van de gemeente dat jaarlijks plaats vindt. Het weerstandsvermogen is voor 2020 1.13 en dat is voldoende en zelfs iets beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het 0.74. Voor nu zijn we tevreden met dit vermogen en hopelijk zal het weerstandsvermogen de komende jaren verder verbeteren.

De rechtmatigheid toekenning 2020 van de accountant loopt gevaar. Volgens de wethouder zal dit goed komen, daar willen we graag van uitgaan. Ook zijn we blij dat er een controle protocol komt incl. normkader dat door de raad wordt vastgesteld. Hierdoor kunnen we meer handvatten geven aan de accountant voor een betere controle en gerichte werkzaamheden.

 

Voordat we instemmen met dit raadsvoorstel willen we een motie indienen over de coronagelden 2020.

 

Tijdens de FAZ vergadering heeft de SP vragen gesteld over de corona gerelateerde uitgaven. Echter, ondanks de beantwoording van die vragen geeft de jaarrekening onvoldoende informatie over deze uitgaven. Hierbij ontbreken de werkelijke uitgaven zoals we eerder hebben aangegeven. Vooral als we in de jaarrekening lezen dat door corona de accountantskosten omhoog zijn gegaan dan vinden we dat we hier meer van mogen verwachten dan alleen de begrote bedragen die op pagina 238 en 239 staan. Ook vinden we dat er niet voldoende toelichting is bij de programma’s over deze extra uitgaven. Als we in de corona brief zien dat de kosten wmo jeugd en soc team € 181.000.- zijn vinden we dat dit opgenomen moet worden bij de toelichting in de jaarrekening. Weliswaar bedrag is bedoeld voor verschillende programma’s zoals jeugd, wmo en soc team. Voor het soc. team, dit is voor extra inhuur geweest en bedrag van € 65.000.- en omdat dit meer dan 25.000.- is, vinden we dit bedrag in de toelichting moet meegenomen. Dit geldt ook voor communicatie en de overige uitgaven.

Samenvattend. De werkelijke corona uitgaven in de jaarrekening pag. 238 en 239 aanpassen zoals die op de corona gerelateerde brieven zijn aangegeven. De bedragen boven de € 25.000.- meenemen bij de toelichting van programma’s. Deze informatie hoort in de jaarstukken en niet alleen in de corona brieven.

 

Reactie toevoegen

U bent hier