h

Waarom SP Beuningen tegen PERSPECTIEFNOTA 2021-2025 stemde

11 juli 2021

Waarom SP Beuningen tegen PERSPECTIEFNOTA 2021-2025 stemde

Het raadsvoorstel perspectiefnota 2021-2025 was op 6 juli 2021 een agendapunt bij de gemeenteraadsvergadering van Beuningen. SP heeft vragen gesteld over een aantal kosten o.a. van de gedragsdeskundige, het jongerenwerk (straatcoach werk) en de participatiecoach die in deze nota waren opgenomen.

 

Deze kosten hebben betrekking op het voorstel van van 5 juli 2021 over het raadsvoorstel financiële beheersing Sociaal Domein. Tijdens de raadsvergadering op 5 juli is besloten dit agendapunt door te schuiven naar de volgende raadsvergadering. De reden hiervoor is, dat het College niet alle vragen op tijd heeft kunnen beantwoorden. SP heeft het college verzocht om deze perspectiefnota door te schuiven, evenals het raadsvoorstel financiële beheersing Sociaal Domein, naar de volgende gemeenteraadsvergadering in september of deze bedragen aan te passen in de nota. Ondanks deze verzoeken heeft de portefeuillehouder besloten om deze uitgaven gewoon in de perspectiefnota te laten. De beargumentering hiervoor was: In de jeugdwet staat dat de kinderrechter onhandelbare jeugdigen in een gesloten inrichting kan laten opnemen volgens art. 6 lid 1, punt 2. Dit moet door een gekwalificeerde gedragsdeskundige onderzocht worden, voordat de kinderrechter zo’n onhandelbaar kind in een gesloten inrichting kan laten opnemen.. Een participatiecoach is ook nodig vanwege de participatie voor arbeidsbemiddeling. Jongerenwerk is ook nodig, omdat dit structureel moet. De VVD heeft hiervoor een amendement ingediend, echter is dit ontraden door de portefeuillehouder die ook zei dat dit geen overtreding is en volgens hem kan de gemeenteraad gebruik maken van het budgetrecht. Echter hierdoor ontstond een verkeerde proceswerking m.b.t. de raadsbesluiten. Naast de SP, delen ook de VVD en het CDA dezelfde mening over dit besluit en de gang van zaken. Het college heeft ons aangehoord, maar hiermee niets gedaan. Omdat dit vooruitlopend is op de besluitvorming, de perspectiefnota aan te nemen terwijl het raadsvoorstel nog niet is goedgekeurd, heeft de SP vanwege dit onderdeel tegen gestemd op deze perspectiefnota. Emine Asik

Reactie toevoegen

U bent hier