h

Laatste uitzettingen Groene Heuvels zijn gaande

21 september 2021

Laatste uitzettingen Groene Heuvels zijn gaande

Foto: Emine Asik

Betoog SP Beuningen tijdens de raadsvergadering 21 september 2010 over de gehele casus Ariadne en zijn gevolgen

 

De Gelderlander kopte dinsdag 14 september met de volgende titel, “schoonveegactie” op de Groene Heuvels en Wighenerhorst bijna klaar: Het is een rollercoaster geweest.

Ik ga uiteraard niks zeggen vanavond over de ontruiming Wighenerhorst, want daar gaat de gemeente Wijchen over maar ik zal wel de gevoelens uiten van wat heerst in o.a. SP Beuningen.

Ik ga terug naar het begin, de eerste commissievergadering waarin park De Groene Heuvels naar voren werd gebracht, daarin was SP Beuningen pal tegen het voornemen om 100 mensen, die daar om verschillende redenen permanent woonden, uit te zetten. Helaas stond de SP alleen. Tijdens de vergadering heb ik geopperd, dat het over mensen ging, mensen die in nood zitten en zeker in een tijd waar woningnood aan de orde van de dag is. Veel insprekers, veel verschillende dieptrieste verhalen, een gehandicapte vrouw met kind zou op straat gezet worden, een man die al vanaf de opening daar gedoogd woonde. Ik kan al de honderd verhalen nu wel opsommen, want er waren honderd verhalen met zeer trieste ervaringen en redenen waarom ze daar woonden.

De reactie van andere partijen, maar vooral de burgemeester was, we passen “de menselijke maat” toe, ik zei toen al dat het een stopwoordje was, om de bevolking rustig te houden en dat bleek ook.

We zijn naar het tv-programma De Hofbar geweest, waar een inwoonster van de Groene Heuvels haar verhaal kwijt kon, de wethouder zei in dit programma nog, “we zetten niemand uit” nee dank je de koekoek, de mensen zouden een dwangsom krijgen van 10.000 euro per maand oplopende tot 60.000 euro.

Ik was erbij toen Omroep Gelderland er was voor een reportage betreffende de huisuitzettingen en weer werd er gezegd dat er “een menselijke maat” zou worden toegepast.

En als klap op de vuurpijl werd de mensen, na een corona pauze, zes dagen voor Kerst meegedeeld dat ze eruit moesten, ik heb er nog een ingezonden brief over in de Maas en Waler gezet. Ook wat de invulling “menselijke maat” hierin was, dus niet het Kerstverhaal dat gaat over mensen die een onderdak zoeken, maar in Beuningen was het tegenovergestelde aan de orde, mensen moesten hun onderdak verlaten.

Afgelopen zondag 12 september was er een grote protestactie in Amsterdam, betreffende de grote problematiek rond woningnood.  Veel partijen waren daar aanwezig, ook  de partijen die in Beuningen achter de ontruiming stonden met de gedachte, we passen toch de menselijke maat toe! Ik heb zeer veel oud inwoners gesproken, ook enkelen die er nog 1 week wonen, want zoals De Gelderlander schrijft, de schoonveegactie is bijna klaar.

 De gemeente heeft er wel wat centen aan over gehouden want 209 dwangsommen maal 10.000 euro is een flinke som geld en misschien een druppel op de gloeiende plaat betreffende de reken blunder van 5,4 miljoen euro.

Nee, ik heb bij de vele verhalen die ik hoorde, weinig empathisch vermogen laat staan “menselijke maat” ervaren. Ik stop met een laatste voorbeeld:

Ik werd benaderd door een inwoonster, die geen post had gehad met een uitnodiging voor de hoorzitting, die brief “niet aangetekend”, was onderweg ergens kwijtgeraakt. Wel kreeg ze nadat ze dit had gemeld bij de gemeente, een aangetekende brief waarin stond, dat ze geen bezwaar meer kon aantekenen, omdat de gemeente de correcte weg had bewandeld.

 

Ik geef de verantwoordelijken het volgende mee, ”menselijke maat” is iets waar het over mensen gaat, niet over dwangsommen of cijfers, ”menselijke maat” heeft iets met “menselijke waardigheid” te maken, maar niet met een “autocratisch bestuur”.

Om met de titel vanuit De Gelderlander te spreken, het ritje in de achtbaan is voor de getroffenen een lijdensweg geweest, vol menselijk leed en met een gemeente zonder gevoel.

Ik kom toch even terug op mijn woorden in het begin van dit betoog en wil het college van B&W de volgende vraag stellen, waarom niet dezelfde gedoogconstructie toepassen als de Gemeente Wijchen heeft gedaan met enkele noodlijdende gevallen betreffende  Wighenerhorst?

 

Dank U

Reacties

En nog steeds wonen er mensen permanent op de voormalige groene heuvels. Arbeidsmigranten onder andere. Triest dit te zien gebeuren terwijl je beste vrienden er weggetreiterd zijn. De gemeente Beuningen moet zich diep schamen voor de inconsequente manier van handhaven. Lijkt er op dat je als uitzendbureau toch een streepje voor hebt. Of met een postadres elders gewoon ermee weg komt. Menselijke maat was nergens te bekennen bij gemeente Beuningen weten wij uit ervaring. Een burgemeester zonder hart en zonder geweten.

Reactie toevoegen

U bent hier