h

SP Beuningen heeft kritiek op interne communicatie Gemeentehuis

19 oktober 2021

SP Beuningen heeft kritiek op interne communicatie Gemeentehuis

Foto: Beuningen.nl

Tijdens Commissie Samenleving van 6 september kwam wethouder financiën met een zeer vervelende mededeling, Het woningbouwproject de Hoge Woerd zou door grove fouten in de berekeningen een tekort van 5,4 miljoen euro opleveren. De wethouder zei na vragen dat hij pas die dag op de hoogte werd gesteld van deze blunder maar ook grote tegenvaller voor de inwoners van de Gemeente Beuningen.

Tijdens de commissie Ruimte van 5 oktober werd door een van de ambtenaren gezegd na aanleiding van een vraag dat de ambtenaren hier al van wisten voor het zomerreces en dat ze dit ook via een intern bericht letterlijk, ” ambtelijk gemeld had”  waarna zowel de wethouder financiën als de wethouder wonen nogmaals zeiden dat zij het pas maandag 6 september gehoord hadden.

 

Dus komt de SP met de volgende vragen,

  • Wat is de reden dat er een aantal maanden overheen gegaan zijn voordat het College op de hoogte werd gesteld?
  • Is het juist dat zoals de ambtenaar vertelde zij dit al wisten voor het zomerreces.
  • Wat is er misgegaan en waar is het misgegaan betreffende de communicatie betreffende deze vertraging
  • De SP wil hier zeer duidelijke antwoorden op hebben en eisen ook dat er een grondig onderzoek gedaan wordt betreffende deze communicatie

De SP vindt het namelijk ongehoord dat dit heeft kunnen plaatsvinden en wil hier dus het naadje van de kous weten.

De burgemeester heeft de wettelijk taak om toe te zien op en tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van daaruit voortvloeiende besluiten, evenals op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken (artikel 170 lid 1 sub a).

Helaas vond de wethouder financien dat er niks aan de hand is en alles volgens hem goed gegaan is.

Reactie toevoegen

U bent hier