h

Voorkomen Is Beter, bezuinigingen preventief onderzoek borstkanker

7 oktober 2021

Voorkomen Is Beter, bezuinigingen preventief onderzoek borstkanker

Foto: SP

 Ik werd getriggerd door een brief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid. De staatssecretaris van dit ministerie heeft namelijk besloten dat het preventieve borstonderzoek voor vrouwen veranderd wordt, van om de twee jaar naar een driejarige cyclus.

 

Preventieve gezondheidszorg was, één van de drijfveren om actief lid te worden van de SP.

 

Ik ben namens de ”Vereniging Voorkomen Is Beter” ook 9 jaar OR-Lid in het Radboud Ziekenhuis geweest, waarvan drie jaar fractievoorzitter. We kwamen destijds in 1979 met acht SP-kaderleden in de OR, dus acht van de 21 leden waren voor preventieve gezondheidszorg.

Foto: Jos Swartjes

 

De SP startte namelijk in 1975 met een initiatief “Vereniging Voorkomen Is Beter”. In zeer korte tijd waren veel inwoners van Nederland lid van deze organisatie. Er werden in Nijmegen en Oss medische centra opgestart, waar alle cliënten een jaarlijks onderzoek kregen betreffende,

 

● Algemeen lichamelijk onderzoek

● Meten van bloeddruk

● Onderzoek hart- en vaatziekten met een elektrocardiogram

● Röntgenfoto van longen

● Uitstrijkje bij vrouwen

● Urineonderzoek op suiker-, nier- en leverziekten

● Speciaal onderzoek voor zuigelingen en kleuters

Foto: SP

 

Ook was er destijds vanuit deze vereniging aandacht voor onderzoeken, die nu vanuit de overheid gedaan worden, te denken valt aan het darmonderzoek via opsturen poep naar een onderzoek adres. Ook het borstonderzoek en uitstrijkjes bij vrouwen, welke nu weer ter discussie staan, behoorden tot een van de speerpunten. Zeker toen in 1980 dr. David Zahniser een Amerikaans Biofysicus, destijds al vijf jaar werkzaam in het Radboud Ziekenhuis, met de oplossing kwam om de uitstrijkjes via computers voor te selecteren.

 

Gezondheidszorg, maar zeker preventieve gezondheidszorg, moet niet een bezuinigingspost worden. Preventieve gezondheidszorg kan in vele gevallen dure behandelingen voorkomen, dus ik begrijp werkelijk de geluiden vanuit het Ministerie van Volksgezondheid niet. We zullen dan ook de motie die hierover ingediend wordt van harte ondersteunen en vragen aan de formerende partijen, “BEZINT EER GE BEGINT”.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reacties

Preventie in de zorg is zo belangrijk! Ook in voeding! Waar zijn ze mee bezig om dit niet serieus te nemen?

Reactie toevoegen

U bent hier