h

Algemene beschouwingen 9 november

9 november 2021

Algemene beschouwingen 9 november

Foto: Jos Swartjes

Tijdens de begrotingen 9 november 2021 spreek Emine Asik namens SP Beuningen de Beschouwingen voor in de Raadszaal Beuningen

 

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: “De begroting is net als een deken in de winter: als de één hem naar zich toetrekt, ligt de ander in de kou”.  SP vindt dat iedereen het even warm moet hebben. Om deze reden is de verdeling van de begrotingsgelden erg belangrijk.

Onze gemeentebegroting is voor de komende jaren financieel in evenwicht, en het weerstandsvermogen groeit, blijft namelijk boven de 1. Hier zijn we erg blij mee en hopelijk zal dit ook blijken in de jaarrekening 2022.

Aan Werk en Inkomen wordt aandacht besteed in de komende jaren en bij het minimabeleid wordt onderzocht of meedoen regeling (welke?) opgenomen kan worden in het gemeentebeleid.  Maatschappelijke ondersteuning, wat betreft het inverdieneffect, hoewel het resultaat hiervan niet cijfermatig aangetoond kan worden, wordt hier in de begroting rekening mee gehouden, door het met een positief resultaat op  te nemen.

Het meest zorgelijke programma in de begroting zijn de Jeugdzorg gelden. Landelijk is het bekend dat vele gemeenten hiermee worstelen, omdat er tekorten zijn in de Jeugdzorg. Het kabinet heeft twee keer geld beschikbaar gesteld om de tekorten bij de Jeugdzorg te verkleinen. De eerste keer landelijk 613 miljoen, waarvan 782.000 voor Beuningen en de tweede keer 1.3 miljard waarvan 1.7 miljoen  voor Beuningen. Dit geld is bedoeld voor de uitbreiding van de crisis capaciteiten in de Jeugd-GGZ en aanpak van wachtlijsten. Hierbij vindt Jeugdzorg Nederland, bij de toekenning van deze gelden, deze te moeten koppelen m.a.w. oormerken aan enkele maatregelen. Anders verdwijnen deze meevallers volledig in de tekorten van de gemeenten. Deze uitspraak is op 23-april geweest. 10 oktober jl is er een artikel verschenen, waar deze eerder gemaakte uitspraak bevestigd werd. Van de 352 gemeenten zullen minstens de helft hebben aangegeven, deze gelden te gebruiken om gaten in de begroting te dichten, die afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.  We hebben m.b.t. deze uitspraak o.a deze vraag ook gesteld. Na de beantwoording van de wethouder dat wat gemeente Beuningen, als tekorten Jeugd Gelden krijgt, daadwerkelijk hiervoor zullen gebruikt worden. Dus we gaan er ook van uit, dat hier de waarheid gesproken is.

Investeringen:

SP is voor investeringen, indien er geld voor is met goede onderbouwing. Het college zal hieraan werken, aan zo’n investeringsschema, dit gaan we volgend jaar ontvangen volgens de toezegging van de wethouder.

Wat we willen meegeven aan het college voor de komende periode:

  • Inventariseer de risico’s die essentieel zijn. Gemaakte fouten kunnen behoorlijk impact hebben, zowel voor de financiën als voor het vertrouwen van onze burgers. Bij deze b.v  dat de reken voudige blunder Hoge Woerd, een lesje is voor vele ambitieuze plannen rondom  Panorama 2040.
  • Vaak is het onduidelijk wat er binnenkomt van Het Rijk aan gelden b.v, de extra Jeugdzorg gelden. Dit wordt opgenomen in verschillende circulaires of in de perspectiefnota en later in de begroting een deel. We willen dat het college ons vooraf informeert, zodat we geen vragen hoeven te stellen, over wat er binnenkomt en hoe dat verdeeld wordt. Aan allerlei verwijzingen hebben we niets. We gaan voor transparantie en duidelijkheid qua informatieverstrekking,

Voor nu zijn we content met de begroting, we hopen dat het zal blijken in de vervolg jaarstukken in de komende jaren.

Reactie toevoegen

U bent hier