h

Kunst en Cultuur in Beuningen

14 februari 2022

Kunst en Cultuur in Beuningen

Foto: Thijs Lavrijssen

De SP vindt het erg belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur in verschillende vormen. Denk hierbij aan muziek, toneel, dans en andere kunstvormen voor jong en oud. Dit is ook een van onze verkiezingspunten. Kunst en cultuur zijn immers belangrijk voor het leefklimaat van onze bewoners en bevorderen de verbinding tussen hen.

Concreet vinden we bijvoorbeeld dat er in onze gemeente weinig aandacht is voor (amateur)toneel. Ook zouden we graag meer aandacht zien voor muziek, zowel het onderwijs daarin als de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld op een open podium op het Juliannaplein. Tevens vinden we dat opname studio Molenhuis gebruikt zou kunnen worden als een plek voor bandrepetities en opnames van (eigen) materiaal.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kunstroute die jaarlijks georganiseerd wordt meer aandacht krijgt. Tot slot willen we benadrukken dat als buitenlandse burgers de kans krijgen om zich met kunst en cultuur bezig te houden dit ook hun integratie kan faciliteren. Immers, dit is simpelweg een extra mogelijkheid om met medeburgers in contact te komen en zo meer over de Nederlandse cultuur en samenleving te leren. Dit is slechts één van de vele voorbeelden die het verbindende element en het belang van kunst en cultuur illustreren.

 

Emine Asik

SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier