h

SP wil betaalbaar, gezond en duurzaam wonen

16 februari 2022

SP wil betaalbaar, gezond en duurzaam wonen

Foto: SP

De SP Beuningen wil de komende jaren de nadruk leggen op betaalbaar, gezond en duurzaam wonen. Het aantal woningen in Beuningen is rond de 11.262 waarvan + 22% sociale huurwoningen. De huidige coalitie wil graag iets aan de woningnood doen en heeft ambitieuze plannen om het totale aanbod aan woningen te vermeerderen. De SP vindt dit een goede zaak, maar dan wel met respect voor de leefomgeving en cultuurhistorische waarden. Waar woningen gebouwd worden is er voldoende groen in de omgeving, schone lucht en worden de geluidsnormen niet overschreden. Daarom wil de SP dat er vooral betaalbare woningen bij komen, voor kleine huishoudens zodat ouderen en jongeren in Beuningen kunnen blijven wonen. 

Op dit moment ziet de SP dat huurwoningen door de corporatie verkocht worden en dat de prijzen van koopwoningen opgestuwd worden. Dit terwijl het percentage mensen in Beuningen, dat een woning huurt en een betalingsrisico heeft, rond de 12,5 % is de laatste jaren. Dat betekent dat 1 op de 8 huurders het risico loopt uit hun huis te worden gezet. De noodzaak om het percentage sociale huurwoningen te verhogen is dus groot. Daarom wil de SP dat de komende jaren het percentage sociale huurwoningen doorgroeit naar 30% en dat huurwoningen niet meer verkocht worden. (Bron: 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen/) Samenvattend: 

Wij willen 

  • Dat de woningbouwcorporatie stopt met de verkoop van sociale huurwoningen; 
  • Dat het aandeel sociale huurwoningen groeit naar 30%; 
  • Dat Inwoners inspraak hebben en blijven meebeslissen bij sloopplannen en bouwplannen. Niet door een avondje mee te praten over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te betrekken en te laten meedenken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier