h

Verkiezingsboodschap

17 februari 2022

Verkiezingsboodschap

Foto: sp

SP Beuningen vóór oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Besluiten over woningbouw, windmolens of herindeling worden breed gedragen omdat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak krijgen.

De SP wil woningbouw voor alle inwoners, ook voor mensen met een laag inkomen.  Daarom meer sociale woningbouw en stoppen met verkoop van sociale huurwoningen. Het totale aandeel huurwoningen moet omhoog.

Wij staan achter het energieakkoord maar vinden dat mensen met weinig inkomen subsidie moeten krijgen om energiezuinige aanpassingen te doen.

De SP ziet liever op alle daken zonnepanelen waardoor inwoners minder energiekosten hebben dan winsten in de zak van exploitanten van windmolenparken.

 

Mensen met een bijstandsuitkering en een kleine bijbaan worden niet gekort op de uitkering waardoor ze gemotiveerd blijven en werken loont.

Reactie toevoegen

U bent hier