h

Schriftelijke vragen aan het College van B&W, Gazprom

4 maart 2022

Schriftelijke vragen aan het College van B&W, Gazprom

Foto: SP

Op 3 maart stond op de site van RN7 het artikel ‘Gemeenten Metropoolregio Arnhem-Nijmegen willen af van contract met Gazprom’. Diezelfde dag was te lezen op FTM  ‘Opzeggen Gazprom-contracten spekt onbedoeld Russische staatskas’. Hierin werd o.a gesteld, dat verschillende gemeenten gebeld zijn door inwoners waarom zij gas inkochten bij Gazprom. Maar ook dat het uitsluiten van Russisch gas niet mogelijk is omdat het in bulk wordt ingekocht (waaronder uit Noorwegen). Daarnaast zou Gazprom bij opzegging ‘goud geld verdienen’ aan de gestegen gasprijzen. Het gas wordt immers toch wel verkocht aan andere landen.

 

De SP heeft hierover de volgende vragen:

 

  1. Heeft het College de mogelijkheid om het contract te ontbinden gedeeld met de raad, en zo nee waarom niet?
  2. Zijn alle voors en tegens, zoals genoemd in beide artikelen, afgewogen bij de beslissing om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van contractontbinding?
  3. De SP vindt dat te allen tijden gezocht moet worden naar de-escalatie van de situatie. Wanneer Rusland meer inkomsten verkrijgt door ontbinding van de contracten, op welke manier werkt dit dan de-escalerend?
  4. Wat is het standpunt van het College hierin?
  5. Door welke instantie laat het college zich informeren over de handelswijze?
  6. Wanneer uit onderzoek blijkt dat juridisch gezien de contracten ontbonden kunnen worden en het college gaat over tot ontbinding, wat gaat dit de inwoner per saldo kosten?
  7. De SP vindt dat een eventuele boete of hoge kosten bij ontbinding van de contracten niet opwegen tegen de agressie die momenteel plaatsvindt. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat er juist meer geld in de Russische staatskas vloeit wat gebruikt wordt voor wapens en militair machtsvertoon (zoals gesteld in het artikel van FTM). Wat is het standpunt van het college hierin?

 

Reactie toevoegen

U bent hier