h

10 jaar afdeling Beuningen

17 april 2022

10 jaar afdeling Beuningen

Foto: Henck Keijser

Enkele leden uit Beuningen besloten samen in 2005 om een SP-werkgroep op te richten. Jos Swartjes werd gevraagd door oud SP-voorzitter Hans van Hooft senior zich hierbij aan te sluiten, wat gebeurde.

12 mei 2012 Amersfoort, op deze dag werd voor Beuningen een zeer belangrijk besluit genomen. De SP Beuningen mocht zich vanaf dat moment afdeling noemen en als zodanig meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, tenminste technisch. Voor deelname komt er nog een aparte ballotagecommissie, wanneer er sprake is van aanmelding kandidaatschap.

 

Maar wel heeft de Partijraad die dag besloten dat er een SP-afdeling in Beuningen is.

 

Na acties bij de bouw van de Beuningse Plas, zijn we veel huis aan huis gegaan en in het centrum van Beuningen gaan staan, waarbij veel nieuwe leden zich hebben aangemeld. En later  waren er grotere acties zoals bij de herstructurering van wijk “De Olde Tempel”, het weggaan van de Spar in Ewijk waardoor zeer veel voorzieningen zouden wegvallen, zoals een ov-chip oplaadpunt, een postloket en pinpas automaat, werd ook daar met veel succes actie gevoerd, uiteraard met de inwoners van Ewijk.

In begin jaren tachtig woonde ik in het Landelijk Hoofdkantoor van de SP op Dominicanenstraat 1 in Nijmegen. Rechts van de voordeur prijkte een rood bord met aluminium plaat, waarop met zwarte letters “Bond Huurders Woningzoekenden” stond. Dit brengt me meteen bij het thema van toen maar helaas ook nog van nu.

Begin jaren tachtig ging de SP samen met inwoners van het Waterkwartier, Willemskwartier, Jerusalem, Brakkenstein en andere wijken, de strijd aan met de woningbouwcorporaties over de schimmel in de gang en hier bedoel ik dus niet het paard van Sinterklaas mee. Ook waren er toen veel krakersrellen vanwege de zeer hoge woningnood, ik was toen zelf pijnlijk betrokken bij de Piersonrellen.

Dit brengt me helaas naar ons thema van vandaag Woningbouw. Want inderdaad 40 jaar na dato is er nog steeds woningnood en zit de schimmel nog steeds in veel huurwoningen.

Wel heeft Beuningen nu zeer ambitieuze plannen betreffende woningbouw, veel nieuwbouw waar gelukkig ook sociale huurwoningen onder vallen. Maar SP Beuningen wil wel dat deze woningbouw in samenspraak met de inwoners gaat gebeuren. De uitspraak  van de vorige coalitie en dan vooral doelend op verstedelijking, daagt ons uit. Het verstedelijken kan met zich meebrengen “woontorens” en daarvan vindt de SP dat hierbij INSPRAAK heilig hoort te zijn. Ook de plannen om in natuurnetwerken zoals het Oeverwallen Gebied te gaan  bouwen, hoort met nuance uit de grond gestampt  te worden. De provincie heeft niet voor niets een Gelders Natuur Netwerk ingesteld waar dat Oeverwallen Gebied toe behoort.

Dus nieuwbouw JA, maar wel met inspraak inwoners. En van deze nieuwbouw moet men niet alleen kijken naar OZB en ander mogelijke inkomsten voor de gemeente, maar ook invulling geven aan woningnood starters, de te plaatsen statushouders, ouderen enz. Dus minimaal 30% sociale huurwoningen en dat is toch duidelijk anders dan “betaalbaar wonen” wat de insteek van de  wethouder is.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reactie toevoegen

U bent hier