h

Reactie op coalitieakkoord

16 mei 2022

Reactie op coalitieakkoord

Foto: Henck Keijser

NIET LULLEN MAAR POETSEN.

 

Deze woorden sprak de oprichter van de SP, Daan Monjé uit tijdens een persoonlijk gesprek op 11 april 1980 in Rotterdam, hier moest ik aan denken toen ik het Coalitieakkoord las.

Ik moest ook terugdenken aan het moment toen de fractievoorzitter van BN&M, contact met me opnam betreffende de coalitiebreuk van 20 februari 2020. Wat hebben woorden voor nut als één partij de agenda bepaalt voor wat gebeurt en volgens hen moet gebeuren.

Voor de SP is dus de huidige coalitie geen verrassing, gezien de ervaringen met zeker BN&M. De scheiding verliep volgens de SP niet netjes. Een fractievoorzitter, die op zeer vriendelijke en hoffelijke wijze, de echtscheiding coalitie BN&M, VVD en CDA via een mailtje richting de destijds zittende wethouders Plaizier en Van Teffelen inluidde. Waarna GroenLinks, D66 en de PvdA de vooraf getoetste zetels innamen en aan het handje van BN&M de weg richting plaatsing windmolens doorzetten. Want ja ook nu zijn het de windmolens, die de agenda bepalen en zelfs de laatste verkiezingen hebben bepaald.

De SP vindt deze nieuwe coalitie is ook zeer vernietigend voor de winnaar van de verkiezingen, de VVD, ook niet verrassend gezien het verleden. Ook de SP heeft gewonnen, maar dit leverde geen extra zetel op.

SP Beuningen heeft als reactie advies verkenner zich ook afgevraagd waarom een coalitie die behalve D66 verloren heeft tijdens de verkiezingen, zelfs BN&M verloor een zetel.

De SP ziet de komende termijn met veel strijdlust tegemoet, want deze coalitie zegt ook iets over hoe zij tegen inspraak opkijkt. Inspraak wordt aangehaald in het voorliggend akkoord maar laat het niet bij loze woorden blijven, zoals bij het betrekken van inwoners bij windpark Beuningen gebeurd is.
 

Geld wat vanuit de overheid richting Beuningen voor ZORG gaat, moet voor ZORG gebruikt worden en mag niet gebruikt worden om gaten te dichten of voor nieuwe afvoerputten met het Beuningse wapen. Dit geldt ook voor financiën welke voor jeugdzorg bestemd zijn.

Enkele inhoudelijk punten.

 1. Energietransitie/ We stimuleren energiebesparende maatregelen om de bestaande woningvoorraad en bedrijfspanden te verduurzamen. 

Dit is naar ons gevoel erg vaag. Hoe gaan ze dit doen voor de bestaande woningen?

 1. We koppelen wonen, zorg, welzijn en leefomgeving aan elkaar en stellen een Woonzorgvisie op.

Dit is ons niet helemaal duidelijk. 

 1. We verwachten in 2026 een aanzienlijk lagere bijdrage van het rijk. De financiële druk in het sociale domein is een blijvende zorg. Aan de ene kant willen we de investeringen, die in dit akkoord genoemd zijn, realiseren. 

Als ik de zorgvisie in het akkoord lees, zijn ze positief, maar bij 3 geven ze aan de andere kant aan dat er bezuinigingen aan komen. 

 

 1. Betaalbare koopwoningen
 1. De afgelopen tijd zijn er een paar plannen langsgekomen voor kleine projecten van particulieren, die koopwoningen wilden neerzetten met prijzen onder het huidige prijsniveau voor nieuwbouwwoningen. Onder de nu aftredende coalitie was de reactie: wij besteden nu geen tijd aan dat soort projecten vanwege gebrek aan menskracht in het gemeentehuis.

Wat gaat de nieuwe coalitie doen aan dat gebrek aan menskracht?

 

 1. Betaalbare huurwoningen:

De tijd dat bijvoorbeeld pensioenfondsen nog grootschalig betaalbare huurwoningen lieten bouwen is voorbij. Je bent nu in hoge mate aangewezen op woningcorporaties voor betaalbare huurwoningen. En de gemeente Beuningen is daarbij dus sterk afhankelijk van Woonwaarts. En Woonwaarts moet niet alleen nieuwbouw zetten, maar ook bestaande woningen onderhouden en energietransitie regelen en betalen.

  1. En de gemeente Beuningen kan Woonwaarts niet dwingen om het wensenlijstje van de gemeente over te nemen (net zomin als Woonwaarts de gemeente kan dwingen om met alles in te stemmen wat Woonwaarts wil). Er is geen andere mogelijkheid dan net zo lang te onderhandelen tot er een punt bereikt wordt waar beide partijen mee kunnen leven. En dat zijn dus de “prestatieafspraken”.
  2. En ik zie nergens hoe de coalitie de “prestatieafspraken” in de richting van méér betaalbare huurwoningen bij wil buigen:
  3. Woonwaarts aansporen om meer bestaande huurwoningen te verkopen om zo meer       geld beschikbaar te krijgen voor nieuwbouw???
  4. Woonwaarts aansporen om de energietransitie in de tijd naar achteren te schuiven om zo geld vrij te krijgen voor nieuwbouw???
  5. Woonwaarts aansporen om minder onderhoud te doen aan bestaande woningen en zo geld voor nieuwbouw ter beschikking te krijgen???
  6. Proberen nog een andere woningcorporatie naar Beuningen te krijgen??? Geloof maar niet dat er in de regio ook maar één andere gemeente mee zal werken aan plannen om ‘haar’ woningcorporatie gedeeltelijk af te staan aan Beuningen.

 

De SP ziet ook veel goede voornemens in het akkoord staan maar ook hier geldt, eerst zien en dan geloven.

Dus wij als SP houden het bij deze woorden en wachten af wat uit dit akkoord ook uitvoering wordt

SP Beuningen hoopt dat de “samenwerking´ in de coalitie niet er één is van éénrichtingsverkeer, dus dat alleen BN&M de bepalende factor is.

Reactie toevoegen

U bent hier