h

Stemverklaring Boerenprotest

27 juli 2022

Stemverklaring Boerenprotest

Foto: SP

12 juli werd door een aantal fracties in de gemeenteraad van Beuningen een motie betreffende het boerenprotest en stikstof in stemming gebracht. Deze motie werd unaniem aangenomen. De SP had echter wel een stemverklaring.

De SP steunt de motie die opriep om in gesprek te blijven met de boeren, maar wel met de mededeling dat de SP de acties van de boeren betreurt zoals ze nu ook plaatsvinden. Vooral de bezoekjes aan politici en symbolische executies zoals de ophanging van een pop op 15 juni. De acties van de boeren vandaag op 27 juli keurt de SP af. Deze acties brengen zowel burgers als boeren in gevaar en dragen niet bij aan een constructieve oplossing van het probleem. 

De SP ziet het probleem van de boeren ook maar contstateert, en niet voor de eerste keer, dat de oorzaak te vinden is  in de marktwerking: daar waar de supermarkten en banken de boeren opdrijven naar meer productie voor minder inkomen. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan de kiloknallers en de dwang om veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken om de winsten op te drijven. 

Daarnaast speelt er helaas ook een stikstofprobleem waar de overheid via goed overleg met alle betrokkenen moet uitkomen vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit zijn dus niet alleen de boeren, maar ook de industrie. Het eenzijdig opleggen van stikstofmaatregelen, zoals nu gebeurt, leidt volgens de SP dus niet tot een goede oplossing. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier