h

Raadslid Emine Asik draagt het stokje over aan Brand van Barneveld

3 februari 2023

Raadslid Emine Asik draagt het stokje over aan Brand van Barneveld

Foto: Jos Swartjes

Op dinsdag 31 januari heeft SP raadslid Emine Asik het stokje overgedragen aan SP'er Brand van Barneveld. Emine was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 raadslid voor de SP. Brand is al commissielid sinds maart 2022 en nu ook raadslid. Hieronder staat het afscheidswoord gericht aan Emine van Jos Swartjes, fractievoorzitter voor de SP in de Beuningse gemeenteraad. 

Emine,

"Na een mooie verkiezingstijd stonden wij, Emine en ik samen op 29 maart 2018 de gelofte te doen, de SP stond op de kaart betreffende partijen die in de Gemeenteraad van Beuningen gingen meedoen. 
Emine was  als onze financieel expert  lid van de commissie  Financiën,  verder was ze plaatsvervangend lid van de  commissie Samenleving.
Dus Emine boog zich die termijn over de behoorlijk dikke rapporten en  de perspectief nota's en kaderbrieven. Punten als PM posten en weerstandsvermogen rolden uit haar mond. ER kwam veel deskundige kritiek op begrotingen en jaarrekeningen, ik mag best zeggen dat niet alleen de SP fractie hier iets aan had maar alle partijen konden iets met haar kritische op- en aanmerkingen.

In 2021 stelde ze zich weer kandidaat voor de verkiezingen en werd ze zelfs na uitval van mij de lijsttrekker van deze verkiezingen, dus zat ze namens mij in veel debatten en ik kan zeggen met verve.

Dus 17 maart 2022 werden we herkozen met twee zetels. Emine ging deelnemen naast de Raad ook als commissielid Samenleving, ter vervanging van mij en ze zat voor de SP naast de helaas op 2 januari 2023 overleden René Dahlmans. Als financieel expert verwoordde ze de punten van kritiek tijdens de begrotingen 2023 , punten als TOSO gelden e.d. werden door haar aangekaart. Ook stemde de SP fractie op haar advies tegen deze begroting  omdat er veel onduidelijkheid was rond de financiering van de Groene Metropool. In de commissie Samenleving kwam ze met vragen rond een buiten basketbalveld. 

Wij, bestuursleden, kerngroepleden en fractieleden betreuren het weggaan van Emine, maar hebben uiteraard respect voor deze stap. We zullen haar inbreng maar ook deskundige input binnen de fractie missen, want Emine was wel in onze fractie de persoon, die zelfs achter de komma cijfers vond om daar vragen over te stellen" Jos Swartjes, fractievoorzitter.

Wij wensen Brand van Barneveld veel succes en plezier als gemeenteraadslid. 

Foto: SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier