h

SP wil gelijk loon naar gelijk werk

11 juli 2023

SP wil gelijk loon naar gelijk werk

Foto: SP
De afgelopen maand zijn er weer heel wat nieuwe CAO-akkoorden afgesloten zoals CAO's voor werknemers in het OV, de zorg, het HBO en werknemers bij de gemeenten. Er zijn echter ook mensen die werken voor de gemeente maar in dienst zijn bij het werkbedrijf Nijmegen omdat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege langdurige werkloosheid of een beperking. Deze werknemers doen hetzelfde werk als hun collega's die in dienst zijn bij de gemeente maar vallen onder een andere CAO, namelijk de CAO Sociale Werkvoorziening of de CAO Aan de Slag. Een gevolg hiervan is dat mensen die werken vanuit het werkbedrijf Nijmegen minder rechten hebben dan hun collega's die hetzelfde werk doen. Zij profiteren bijvoorbeeld niet van een loonsverhoging of ontvangen minder reiskostenvergoeding. Op de foto hierboven is te zien hoe werknemers van de sociale werkbedrijven samen met FNV, CNV en SP  demonstreren voor gelijke behandeling.

De SP vindt dat aan deze ongelijkheid een einde moet komen. Daarom diende SP fractievoorzitter Jos Swartjes  een motie in tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023 in Beuningen  waarin hij een oproep deed om de acties van werknemers die vallen onder de CAO Sociale Werkvoorziening en de CAO Aan de Slag te steunen. De motie vraagt  aan het college en de raad om zich uit te spreken voor gelijk loon naar gelijk werk. De wethouder toonde zijn sociale gezicht en steunde de motie van harte. Dit gold ook voor de meerderheid van de aanwezige raadsleden van PvdA, CDA, Groen Links, D66 en BNM. Alleen de VVD steunde bij monde van Karin v.d. Heuvel de motie niet zoals te verwachten van de VVD die de ongelijkheid blijkbaar in stand wil houden tot het wettelijk niet meer is toegestaan. Deze SP- motie is aangenomen en hier in te zien: 

Reactie toevoegen

U bent hier