h

SP pleit voor zorgbuurthuis in Beuningen

16 november 2023

SP pleit voor zorgbuurthuis in Beuningen

Foto: SP

Onlangs opende Lilian Marijnissen van de SP een zorgbuurthuis in Oss. Het idee voor dit zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door SP-leider Lilian Marijnissen. Het allereerste zorgbuurthuis is nu geopend. 'Het is fantastisch om het eerste zorgbuurthuis te zien. Een beschermde kleinschalige plek om oud te worden. En een inloopfunctie voor de hele buurt zodat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn. Daarom komen we met een wet die het zorgbuurthuis in heel Nederland mogelijk maakt,' zegt Marijnissen.  Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft SP fractievoorzitter Jos Swartjes tijdens de behandeling van de begroting het zorgbuurthuis onder de aandacht gebracht. Dit deed hij in zijn politiek betoog. Naar aanleiding van het betoog van Jos, waarin hij benoemt dat het zorgbuurthuis in Oss een voorbeeld zou moeten zijn voor de aanpak in de gemeente Beuningen, is door wethouder Houben en het college, maar ook door de andere raadsleden, positief gereageerd.

Onder de vorige kabinetten is de zorg voor onze ouderen in een verpleeghuis steeds verder uitgekleed en de bezuinigingen lijken gewoon door te gaan. De personele bezettingsnorm, de garantie voor voldoende collega’s en goede zorg, wordt weer afgeschaft. Dit is een klap in het gezicht van de zorgverleners die hier zo lang voor hebben gestreden. En een kortzichtige manier die ertoe zal leiden dat het nog moeilijker wordt om medewerkers voor de zorg te behouden en te werven. De SP wil dat er niet wordt getornd aan de personele bezettingsnorm die garandeert dat de zorg voor onze ouderen in het verpleeghuis op niveau kan blijven. De SP wil dat elke oudere die dat wil moet kunnen kiezen voor een zorgbuurthuis. Sinds het sluiten van de verzorgingshuizen door het PvdA-VVD kabinet Rutte II moeten mensen langer thuis wonen tot het echt niet meer gaat. Dit kan leiden tot eenzaamheid of onvoldoende goede zorg. Met het zorgbuurthuis maken we fijn oud kunnen worden in de eigen buurt voor iedereen mogelijk.

Een bijkomend voordeel van zorgbuurthuizen is dat het snel zorgt voor meer beschikbare woningen. Door mensen de keuze te geven om oud te worden in een zorgbuurthuis, komen er bestaande woningen beschikbaar.

Wethouder Houben gaf aan graag in te gaan op het aanbod van de SP om samen te gaan kijken in Oss. Afspraken voor een bezichtiging in Oss worden inmiddels vastgelegd.

Het betoog van Jos Swartjes vindt u hieronder. 

 Begroting beschouwing 2023
Eerst wil ik namens SP Beuningen uiteraard de ambtenaren bedanken, zeker omdat we met een groot tekort aan deze ambtenaren zitten, verder wil ik toch het huidige college complimenteren met deze cijfers.
“Nederland op weg naar 1 miljoen inwoners in armoede" zijn de alarmerende berichten vanuit onder andere het Nibud op 18 augustus 2023. SP Beuningen zou graag een onderzoek willen naar het aantal inwoners van Beuningen in armoede en dan ook, zoals het Nibud alarmeerde, op leeftijd. Vraag aan het College, wat gaan we doen als deze cijfers bekend zijn? Wordt de insteek structureel of gaat het zoeken via tijdelijke oplossingen, zoals via liefdadigheid of blijven we pleisters plakken?Volgens SP Beuningen zijn er zelfs in Beuningen mogelijkheden om hier iets aan te doen, zoals voor kinderen bijvoorbeeld te denken valt aan schoolzwemmen of misschien zwemlessen, dat is wat wij als SP al jaren roepen. 
Of voor onze oudere medemens en ik verwijs naar oplossingen, zoals SP Oss begonnen is met een voorstel voor het bouwen van een Zorgbuurthuis.  De doelstelling van dit zorgbuurthuis is, een beschermde kleinschalige plek om oud te worden. En een inloopfunctie voor de hele buurt, zodat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn.
Een bijkomend voordeel van zorgbuurthuizen is dat het snel zorgt voor meer beschikbare woningen. Door mensen de keuze te geven om oud te worden in een zorgbuurthuis, komen er bestaande woningen beschikbaar. Inmiddels is het eerste zorgbuurthuis geopend en dat staat uiteraard in Oss. Als hier interesse voor is, dan wil ik dit punt ter verduidelijking in een commissievergadering verder toelichten: het is zelfs mogelijk om een rondleiding daar te krijgen.
SP Beuningen blijft het jammer vinden, dat de door hen ingebrachte motie “beweegtuin ouderen” het niet gehaald heeft, ook dit had kunnen meewerken aan preventie en lichamelijk welzijn van ouderen, waardoor afhankelijkheid zou kunnen worden uitgesteld. En er is niet voor niets iets wat men H1 gelden noemt.
Uiteraard vraagt SP Beuningen ook aan het college om de cijfers, waar ik eerder om vroeg, als alarm richting Den Haag te sturen met een oproep, zeker gezien de komende formatiegesprekken, deze cijfers serieus te nemen en mee te nemen in de komende regeringsnota.
SP Beuningen wil verder dat het gepraat over nieuw te bouwen woningen en dan vooral sociale woningen omgezet gaat worden in bouwen of zoals een oud kamerlid eens zei, in gelul kan je niet wonen.
 Mvrgr
Jos Swartjes
Fractievoorzitter SP Beuningen
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier