h

Gelderse SP wil dat inwoners gemeenten bij herindelingen het laatste woord krijgen

27 augustus 2013

Gelderse SP wil dat inwoners gemeenten bij herindelingen het laatste woord krijgen

De SP-fractie in Provinciale Staten van Gelderland stelt voor dat de provincie voortaan een referendum vraagt bij gemeentelijke herindelingen. Zo wordt er niet langer over het hoofd van de inwoners beslist of hun gemeente verdwijnt of blijft bestaan. In plaats daarvan krijgen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord over herindelingen. De kosten voor een referendum zouden voor de helft door de provincie betaald kunnen worden.

De plannen van minister Plasterk om alle gemeenten die kleiner zijn dan 100.000 inwoners te laten herindelen, zijn wat afgezwakt maar, dat er een grote ronde van gemeentelijke herindelingen aan zit te komen, is zeer waarschijnlijk. En dat de druk op de provincie groeit om daar een rol in te spelen is ook duidelijk.

In Gelderland zijn alleen de vier grootste gemeenten groter dan 100.000 inwoners: Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem en Ede. Alle overige gemeenten kunnen onderwerp van herindelingsprocessen worden. In een aantal gevallen zijn er al gesprekken gaande of geweest. De Gelderse SP wil niet dat dit proces over de hoofden van de inwoners plaats vindt. Uiteindelijk zouden de inwoners wat de SP betreft zelfs het laatste woord moeten krijgen. Dit kan door bij herindelingsplannen aan betrokken gemeenten te vragen een referendum te houden.

Het kabinet heeft onlangs zijn beleid op gemeentelijke herindelingen bijgesteld. De provincie speelt een belangrijke rol bij herindelingen. Provincies hebben van de rijksoverheid de taak gekregen om regie te voeren over gemeentelijke herindelingen en daar waar zij dat nodig vinden initiatief te nemen om te komen tot een herindeling, ook tegen de wens van betrokken gemeenten in.

Wat de SP betreft zou de provincie alleen in kunnen stemmen met herindelingen waar de bevolking achter staat. Zo wordt gegarandeerd dat er in ieder geval een goed debat gevoerd wordt tussen voorstanders en tegenstanders. En dat er draagvlak is voor een herindeling van twee of meer gemeenten, want voldoende draagvlak onder de bevolking is de allesbepalende factor voor het slagen van de herindeling. En de uitkomst is dan een herindeling met steun van de bevolking of een alternatief waarin gemeenten zelfstandig blijven en samen werken.

Peter LucassenDe SP stelt voor de kosten van zo'n referendum door provincie en gemeente te delen. De provincie heeft al beleid om gemeenten op allerlei terreinen te ondersteunen. Daar zouden ook referenda bij herindelingen bij kunnen komen. SP Statenlid Peter Lucassen: "Wij zitten niet op zo'n mammoetherindeling te wachten. Maar als er plannen voor herindelingen komen - en die kans is groot – dan zou je de inwoners het laatste woord moeten geven in referenda. Dat kan zonder hoge kosten en wat de SP betreft betaalt de provincie mee. Zo voorkomen we dat gemeentelijke herindelingen over de hoofden van de mensen gaan zonder dat ze er iets over te zeggen hebben. We hopen dat meer fracties er zo over denken."

De Gelderse SP schreef haar voorstellen over herindelingen op in het rapport 'In Gelderland beslist u' en liet een filmpje maken over het onderwerp. In het rapport is ook aandacht voor de kosten van referenda en geeft de SP voorbeelden waaruit blijkt dat mensen in referenda in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, niet alleen nee zeggen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier