h

Huishoudelijke thuiszorg nummer zoveel!

4 maart 2019

Huishoudelijke thuiszorg nummer zoveel!

Foto: Matthias van Hunnik

Men is niet rijk door wat men bezit, maar door wat men met waardigheid ontberen kan. Epicurus

Ja mensen het is weer zover, de rechtszaken over de thuiszorg zijn achter de rug. En deze rechtszaken geven de “zorg”-partij, het CDA, ruimte om beslissingen over thuiszorg verder voor zich uit te schuiven. Zoals het er nu naar uitziet tot 22 april 2019.

Eerst de laatste rechtszaak bij de Centrale Raad van Beroep (CrvB). Die ging over normen die ooit opgesteld zijn door een van de grootste accountantskantoren van Nederland: KPMG. Die normen worden het KPMG-protocol genoemd. Accountants die interesse hebben voor cliënten? Laten we het er toch maar op houden dat het dan over centen gaat.

Af en toe krijg ik de indruk dat onze Trias Politica in dienst staat van de financiën; zo ook nu. Terwijl alle voorafgaande beroepszaken bij de CRvB ten voordele van de cliënten afliepen is het nu ten nadele, dankzij KPMG. Ik ga daar verder niet op in, maar heb toch wel mijn vraagtekens.

Maar goed, de uitspraak is er nu, dus het ambtelijk apparaat van Beuningen gaat zich buigen over de uitwerking in opdracht van wethouder Van Teffelen.

We gaan iets doen met de uren in de nieuwe maatwerkvoorziening, we bouwen van 125 uur via een algemene voorziening af naar 105 uur dus 20 uur minder zorg voor de cliënten. Dat terwijl een jaar 365 (of 366) dagen heeft.

Financieel is het nog ergerlijker. Terwijl de wet voorschrijft dat cliënten per 1 januari j.l. voor WMO € 17,50 eigenbijdrage per vier weken moeten betalen geeft wethouder Van Teffelen aan, op vragen van mij, die verlaagde eigenbijdrage pas te zullen invoeren per mogelijk 22 april 2019.  Mogelijk nog later; dat ligt aan de invoering. Dus mensen die het maximum per maand betalen, nu € 128, moeten dit voorlopig blijven betalen tot ingangsdatum WMO HH1. En ze krijgen dit niet gecompenseerd, aldus volgens zeggen de wethouder.

De SP vindt dit ongehoord, We weten dat de Gemeente door stomme blunders behoorlijk in de rode cijfers staat maar moeten hiervoor hulpbehoevende mensen bloeden?

Moeten hierdoor ouderen in vervuilde woningen wonen? Woningen welke trouwens ook ziektes veroorzaken.

Ik ga het niet hebben over religiën, maar stel wel mijn vraagtekens bij de C van het CDA in deze. Maar ook de VVD en BN&M stemden destijds tegen een motie van mij over terugbetaling van teveel betaalde WMO-bijdragen.

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reacties

Geen 128,00 maar 137,50 Het is te zot voor woorden.
De roverheid blijft stelen, in Den Haag maar ook in Beuningen.
Ga 20 maart stemmen om dit beleid te keren.
Als je in dit land met pensioen gaat of ziek wordt ben je afgeschreven, omdat je niets meer bijdraagt.

Reactie toevoegen

U bent hier