h

Raadsvergadering 31 maart 2020

25 maart 2020

Raadsvergadering 31 maart 2020

Foto: Henck Keiser

 


Aan de raadsleden en het College van B&W

 

 

De raadsleden van de SP zullen dinsdag 31 maart 2020 niet aanwezig zijn bij de raadsvergadering en wel vanwege de volgende redenen.

Er heerst momenteel een pandemie genaamd Coronavirus. Dit virus heeft voor deskundigen nog veel vraagtekens en daarom is een veelheid aan maatregelen getroffen. Een van die maatregelen is het advies om zo weinig mogelijk fysiek sociaal contact te hebben. Er worden zelfs aantallen genoemd als het gaat om de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn; men spreek van drie en meer, niet doen.

Een raadsvergadering in de samenstelling zoals in Beuningen bestaat uit 21 leden, een burgemeester en in het huidig geval drie wethouders; dan is er nog een griffie bestaande uit twee personen en een bode.

 

De SP is ook van mening dat Volksvertegenwoordigers een voorbeeldfunctie moeten hebben. Aan de inwoners beperkingen opleggen en zelf met meer dan 20 mensen bij elkaar gaan zitten is geen goed voorbeeld.

 

Naast de formele redenen van de SP is er ook nog een probleem met gekozen volksvertegenwoordigers die vanwege hun gezondheid medisch advies hebben gekregen zoveel mogelijk thuis te blijven. Een daarvan ben ik zelf. Ik zal dan ook niet aanwezig zijn! Dit houdt wel in dat mijn stemrecht die avond verloren gaat; dat levert geen schoonheidsprijs op voor de democratie.

 

MvG

Jos Swartjes, Beuningen, 25 maart 2020

Reactie toevoegen

U bent hier