h

Nieuws uit de fractie: Algemene Beschouwingen juli 2023

11 juli 2023

Nieuws uit de fractie: Algemene Beschouwingen juli 2023

Het was weer eens tijd voor de Algemene Beschouwingen in de gemeente Beuningen. Tijdens een zeer lange en warme vergadering werd er besloten over de toekomst van de mensen uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen en werden er diverse moties en amendementen ingediend en ook weer ingetrokken.

Foto: Jos Swartjes
De SP raadsleden Jos Swartjes (foto boven) en Brand van Barneveld (foto links) hebben hun best gedaan goede beslissingen te nemen over de Perspectiefnota met onze kernwaarden voor ogen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidatiteit. De bijdrage van SP fractievoorzitter Jos Swartjes is hieronder te lezen:

"Op 10 november 2020 begon ik mijn betoog tijdens de Algemene  Beschouwingen met onze redenen om de begroting weg te stemmen, namelijk de woningbouw. De SP vond toen al dat woningbouwspeculanten te veel vrijheid kregen als het ging over betaalbare woningen en dan met name sociale huurwoningen. Gelukkig heeft de SP daarna via een 10 puntenplan en moties het een en ander binnengehaald, bijvoorbeeld dat 30% van de te bouwen woningen sociaal moet zijn.

Nu heeft er kortgeleden een hele discussie plaatsgevonden over het woningbouwplan Winssen Zuid en daar waar met name de initiatiefnemers vonden dat de kaders in deze moties en het 10 puntenplan hen tegenwerkt. SP Beuningen is en blijft van mening dat het College niet moet zwichten voor de nukken van deze initiatiefnemers. Dus bij dit project, maar ook bij  alle in Panorama 2040 genoemde projecten, dient gebouwd te worden volgens de opgelegde kaders. Ik kom hierop terug als ik het ga hebben over de financiële uitgangspunten van de programmabegroting 2024- 2027.

Of het toeval is, denk ik niet, maar kort voor deze behandelingen komen er ideeën om de H1 gelden over de gehele gemeente te gaan spreiden, door 80% van deze gelden toe te voegen aan begroting. Het gaat in dit geval over de compensatiegelden geplaatst in de contractvorming afgraving Geertjesgolf.

Voordat ik naar de landelijke discussie rond compensatiegelden Groningen verwijs, wil ik eerst terugkomen op de twintigjarige strijd voor totstandkoming van deze afgraving. De Winssens bevolking zag veel nadelen rond deze afgraving en was dus ook fel gekant hiertegen. Als afkoopsom (ik kan het niet anders noemen) werd in het contract meegenomen dat NEDERZAND  jaarlijks € 75.000 moest overmaken als compensatiegeld. Buurtcentrum de Paulus is met deze gelden gerenoveerd.

Ik zei dat ik terug zou komen op Groningen, de inwoners daar ondervinden last van, in hun geval aardbevingen, dus schade aan huis maar ook mentale schade. In Winssen is het niet anders, je zal maar met trillende ramen thuis zitten.  Dus is de SP van mening dat deze compensatiegelden moeten dienen voor hen, die er last van hebben en niet om gaten in de begroting te dichten. SP Beuningen zal dan ook als mede-indiener het amendement steunen.

In het begin van dit betoog verwees ik naar de financiële uitgangspunten en dan met name naar tabel 4.3 Verwerking coalitieakkoord 2022-2026, daar waar de rode cijfers van 1.561.000 in 2026 en 3.230.000 in 2027 opvallend zijn. De SP stelt hierbij de vraag, “gaat deze coalitie de rode cijfers over de verkiezingen van 2026 heen tillen en zadelt zij hiermee de nieuw gekozen coalitie dan niet op met deze bedragen?"

SP Beuningen is vanaf begin in de raad bezig geweest met het begrip weerstandsvermogen, dit is nu gelukkig aangepast naar een vast percentage, maar nu heeft men het over spaargelden en algemene reserves. Tijdens de informatieavond 12 juni noemde men dit bijna een calamiteitenpotje. Is dit niet meer dan het beestje een andere naam geven?

Ik kan nu bezig gaan met cijfers achter de komma of andere financiële manco's benoemen, maar laat dit liever over aan hen, die hiervoor ingehuurd worden zoals de accountant en heb alle vertrouwen in de gekozen auditcommissie, dus wederom heb ik gekozen voor een politiek betoog.

SP Beuningen is verheugd dat de salarissen van gemeenteambtenaren een verhoging hebben gehad, die naast compensatie stijging kosten vanwege de energiecrisis ook gezien moet worden als waardering voor het werk dat ze verrichten. Maar SP Beuningen vindt het onterecht dat werknemers die gedetacheerd zijn vanuit de sociale werkvoorziening bij de overheid, dus ook bij de gemeente Beuningen, nu samen met de FNV een strijd moeten voeren om gelijk op te mogen gaan met de CAO gemeenteambtenaren. Daarom dient SP Beuningen hierover een motie in" 

Jos Swartjes, Fractievoorzitter SP Beuningen

Het artikel over de motie is hier te vinden. 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier