h
11 april 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het essentiële van democratie is voor mij, dat het een antwoord is op een vraag die destijds al door een van de oude Romeinen is gesteld en luidt: Wie zal de bewakers bewaken? (Marcus Bakker)

Lees verder
19 februari 2014

Breek voorzieningen in Ewijk niet af

Na een paar weken wachten en een vergadering waar een bewonersgroep gevormd is gaan we verder met de actie m.b.t. de ontbrekende voorzieningen. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. We zijn samen met enkele bewoners van Ewijk rond de tafel gaan zitten om te overleggen wat de beste manier is om het gemeentehuis wakker te maken wat betreft de ontbrekende voorzieningen. We hebben gekozen voor de raamposter (zie bijlage) en een briefkaart actie! De briefkaarten kunt u in de bus doen van Burgemeester Blessinglaan 50 in Ewijk; ook zullen we ze bij u ophalen. En andere mogelijkheden zullen we bekijken! Enkele mensen die op onze actiebijeenkomst waren hebben het probleem voorgelegd aan de cliëntenraad van Beuningen; ook hiervan ziet U een foto! Een paar politieke partijen spreken over stemmingmakerij maar wij gaan gewoon verder omdat we ons niet willen mengen in de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kaarten zullen hopelijk met velen overhandigd worden aan onze nieuwe wethouder zodat hij meteen kan beginnen met zijn werk !

Lees verder
16 februari 2014

Actie-Fractie Dit zou ook in Winssen kunnen! Generatiepark

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet
Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005

Lees verder
25 januari 2014

EWIJK: geldafhandelingen via ING!

In Ewijk is de SP al een tijd in actie tegen de afbraak van allerlei voorzieningen. Voor het eerst is er nu een stapje in de goede richting te melden: sinds medio januari is er in de supermarkt van Jan Linders aan de Klef weer de mogeijkheid via de ING geldafhandelingen te doen. Bravo ! Op naar de volgende stap vooruit !!

Lees verder
20 januari 2014

Kies Wijzer 2014

De enige raderen die de politieke economie in beweging zet, zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen: de concurrentie. (Marx)

Lees verder
10 december 2013

Presentatie Jos Swartjes over Ewijk

Goedenavond dames en heren!  We zijn hier vanavond bijeen om de resultaten van ons onderzoek aan u voor te leggen en eventueel vervolgacties te bespreken.

Lees verder
10 december 2013

Voorzieningen in Ewijk

VOORZIENINGEN IN EWIJK   Op deze website hebben we al eerder gemeld dat de SP de afgelopen weken onderzoek gedaan heeft in Ewijk. Met huis-aan-huis vragenlijsten is aan de inwoners een aantal vragen gesteld. Over de behoefte om een soort postagentschap te hebben, waar op z'n minst postpakketjes weggebracht kunnen worden. Over de behoefte aan een oplaadpaal voor het openbaar vervoer.

Lees verder
10 december 2013

ERNSTIG GESTOORD

Ernstig gestoord. De tijd van consumeren komt er weer aan. Elk jaar kijk ik weer mijn ogen uit wat er allemaal de winkels uitgesleept wordt, veel en grote pakjes en overvolle boodschappenwagentjes bij de supermarkt. Wat we niet zien is een steeds grotere groep mensen die thuis moeten blijven, ja die zien we dus niet!! Dit komt volgens mij omdat deze mensen simpelweg geen cent te makken hebben. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat we door onze eigen ogen en ook door de media met zijn verkoopcijfers, een verkeerd beeld krijgen, vergeet dit niet.

Lees verder

Pagina's