h
11 mei 2014

Mei (dag van de Arbeid)

Bij al die revolutionaire bewegingen is voor mij een waarschuwend teken als de arbeidersmassa er niet achter staat. De arbeider kijkt nog steeds iets verder dan zijn neus lang is.( Louis Paul Boon)

Lees verder
7 mei 2014

STATENVERKIEZINGEN 2015: KANDIDATEN KUNNEN ZICH MELDEN!

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkieizngen van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 juni melden bij de kandidaten-commissie via mmulder@sp.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Lees verder
2 mei 2014

SUPERSTAAT NEE, SAMENWERKEN JA

SUPERSTAAT NEE, SAMENWERKEN JA

Lees verder
11 april 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het essentiële van democratie is voor mij, dat het een antwoord is op een vraag die destijds al door een van de oude Romeinen is gesteld en luidt: Wie zal de bewakers bewaken? (Marcus Bakker)

Lees verder
19 februari 2014

Breek voorzieningen in Ewijk niet af

Na een paar weken wachten en een vergadering waar een bewonersgroep gevormd is gaan we verder met de actie m.b.t. de ontbrekende voorzieningen. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. We zijn samen met enkele bewoners van Ewijk rond de tafel gaan zitten om te overleggen wat de beste manier is om het gemeentehuis wakker te maken wat betreft de ontbrekende voorzieningen. We hebben gekozen voor de raamposter (zie bijlage) en een briefkaart actie! De briefkaarten kunt u in de bus doen van Burgemeester Blessinglaan 50 in Ewijk; ook zullen we ze bij u ophalen. En andere mogelijkheden zullen we bekijken! Enkele mensen die op onze actiebijeenkomst waren hebben het probleem voorgelegd aan de cliëntenraad van Beuningen; ook hiervan ziet U een foto! Een paar politieke partijen spreken over stemmingmakerij maar wij gaan gewoon verder omdat we ons niet willen mengen in de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kaarten zullen hopelijk met velen overhandigd worden aan onze nieuwe wethouder zodat hij meteen kan beginnen met zijn werk !

Lees verder
16 februari 2014

Actie-Fractie Dit zou ook in Winssen kunnen! Generatiepark

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet
Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005

Lees verder
25 januari 2014

EWIJK: geldafhandelingen via ING!

In Ewijk is de SP al een tijd in actie tegen de afbraak van allerlei voorzieningen. Voor het eerst is er nu een stapje in de goede richting te melden: sinds medio januari is er in de supermarkt van Jan Linders aan de Klef weer de mogeijkheid via de ING geldafhandelingen te doen. Bravo ! Op naar de volgende stap vooruit !!

Lees verder

Pagina's