h
14 september 2015

Werkverdringing

Foto: Jos Swartjes

Het zal in 1980 zijn geweest tijdens een overlegvergadering tussen de OR en de directie van het Radboudziekenhuis Nijmegen. Dhr van Lanschot, destijds de directeur, kwam met een verzoek van enkele dames van ik meen Pro Mundi Vita. Het was in ieder geval een groepje dames vanuit de Rooms Katholieke Kerk. Zij wilden als vrijwilliger komen werken in het Radboudziekenhuis, als gastvrouw. Ik had het genoegen om namens onze fractie (VIB) het woord te mogen voeren over dit onderwerp.

Lees verder
16 augustus 2015

Red de Zorg 12 september

Foto: SP

Aanstaande 12 september wordt er door de vakbond FNV een grote demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Er is veel steun van diverse organisaties.

Lees verder
23 juli 2015

SP Beuningen en de Vierdaagse

Foto: Wim Orsel

4.000 bekers grenadine ranja 1.000 bekers water en honderden flesjes gevuld met water. SP Beuningen stond in de Pastoor van der Marckstraat Weurt (gem Beuningen) langs de route Vierdaagse op de tweede dag

Lees verder
9 juli 2015

Nieuw bestuur

Foto: Ed van der Schaft

Op 23 juni jl. hebben de leden van SP Beuningen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen. Na eerst afscheid te hebben genomen van de penningmeester Eric van Dijk hebben de leden gekozen voor de volgende mensen.

Lees verder
25 juni 2015

Uitspraak rechter: Geen loonsverlaging medewerkers Vérian

Foto: Matthias van Hunnik / SP Nijmegen

SP Beuningen feliciteert de Vérian-medewerkers en de FNV met de uitspraak van de rechtbank over de loonsverlaging die thuiszorgorganisatie Vérian heeft ingevoerd.

Lees verder
4 juni 2015

Jan Marijnissen vertrekt als voorzitter SP

Niet lullen maar poetsen (Daan Monjé)

Lees verder
4 juni 2015

Beste Leden van de SP uit Beuningen

Foto: SP

Afdeling SP Beuningen wil 23 juni a.s. weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeenroepen om een tweetal dingen die volgens de statuten met de leden besproken dienen te worden.

Lees verder
23 mei 2015

SP Beuningen is met hoor wederhoor onderzoek bezig

Foto: SP Hilversum

Onlangs werd via betrouwbare bronnen die we verder niet noemen meegedeeld dat er bij de wegwerkzaamheden aan de Van Heemstraweg te Weurt een ondernemer werkzaam is die mensen vanuit Rotterdam in dienst heeft.

Lees verder
7 mei 2015

De Maand Mei

Foto: Thijs Lavrijssen

Een revolutionair volk leert van zijn overwinningen, maar nog meer van zijn tegenslagen (Fidel Castro).

Lees verder
26 april 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: Jos Swartjes

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen.

Lees verder

Pagina's