h
27 juli 2022

Stemverklaring Boerenprotest

Foto: SP

12 juli werd door een aantal fracties in de gemeenteraad van Beuningen een motie betreffende het boerenprotest en stikstof in stemming gebracht. Deze motie werd unaniem aangenomen. De SP had echter wel een stemverklaring.

Lees verder
16 mei 2022

Reactie op coalitieakkoord

Foto: Henck Keijser

NIET LULLEN MAAR POETSEN.

Lees verder
2 mei 2022

Sandra Beckerman in Winssen

Foto: Brand van Barneveld

SP Beuningen bestaat 10 jaar!

Lees verder
17 april 2022

10 jaar afdeling Beuningen

Foto: Henck Keijser

Enkele leden uit Beuningen besloten samen in 2005 om een SP-werkgroep op te richten. Jos Swartjes werd gevraagd door oud SP-voorzitter Hans van Hooft senior zich hierbij aan te sluiten, wat gebeurde.

Lees verder
2 april 2022

Hoe denkt SP Beuningen over nieuwbouw de Plons

Foto: Henck Keijser

In december 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel over het nieuwe zwembad aangenomen met daarbij de intentie om te bekijken welke extra’s mogelijk zijn zoals een glijbaan, whirlpool en sauna. Ook een buitenbad en ligweide zijn wensen die nu gehoord worden.

Lees verder
26 maart 2022

Reactie SP op advies verkenner nieuwe coalitie

VERRASSENDE ONTWIKKELING BEUNINGEN: CDA MOGELIJK IN NIEUWE COALITIE.

Lees verder
17 maart 2022

Stemmers Bedankt

Foto: Brand van Barneveld
17 maart 2022

Wij gaan ervoor!

Foto: SP
SP Den Haag
SP Beuningen bedankt de inwoners van de gemeente Beuningen voor hun stem en daarmee het vertrouwen. We hebben dankzij u een mooi resultaat. Twee raadsleden mogen opnieuw aan de slag om Beuningen socialer, groener, en duurzamer te maken. Een gemeente waarin iedereen betaalbaar kan wonen in een veilige, gezonde en groene omgeving. Waarin mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. En vooral een gemeente waarin naar mensen geluisterd wordt en waarin mensen mee kunnen praten over wat hen bezig houdt. Daar strijden wij voor! Doet u mee? Het is NU het moment om lid te worden ! 

 

Lees verder
13 maart 2022

Standpunt SP bouwplannen Augustuslaan-Krommehoekstraat-Wilhelminalaan

In november 2021 is in de gemeenteraad het plan voor woningbouw op het binnenterrein Augustuslaan-Wilhelminalaan-Krommehoekstraat besproken. Omdat er veel behoefte is aan betaalbare woningen vindt de SP  het bouwen van woningen binnen de bebouwde kom een goed idee, maar wel met maximale inspraak van omwonenden. Daarnaast wil de SP dat koopwoningen betaalbaar moeten zijn en dat een groot deel van de te bouwen woningen sociale huur betreft. Helaas heeft de SP van omwonenden vernomen dat de gemeente haar afspraken niet is nagekomen. Omwonenden zijn nauwelijks op de hoogte en voelen zich niet gehoord. Daarnaast lijkt de norm van 100% betaalbaar door de huidige woningmarktontwikkelingen niet behaald te kunnen worden. Met betaalbaar wordt over het algemeen bedoeld dat de maximale huur onder de huurtoeslaggrens ligt en dat koopwoningen tot maximaal het hypotheekbedrag van de nationale hypotheekgarantie kosten.  

Lees verder
12 maart 2022

SP Beuningen, voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners

Foto: SP

Een stem op de SP Beuningen betekent een stem voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Wij willen dat besluiten over woningbouw of windmolens maar ook over eventuele herindeling breed gedragen worden. Daarom willen wij dat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak hebben.

Lees verder

Pagina's