h
16 april 2013

MIJN VERHAAL, PAS OP DAT KAN OOK U GEBEUREN, over ‘samenwonen’ en de AOW

Ik hoop dit jaar 88 te worden, samen met een leuke vrouw, ontmoet in 2007. Ik ben 4 jaar weduwnaar, en zij ook 4 jaar weduwe. Na enkele jaren wordt de vriendschap sterker en wordt er na gedacht over de toekomst van ons beiden. Mijn vriendin is enkele jaren jonger dan ik en gezond en sterk. Ik ben een oorlogsveteraan met een schotwond in het been, veel last van jicht, en andere problemen. In 2009 kwamen we vaker bij elkaar en ik ging dan met mijn auto bij haar op bezoek, ruim 100 kilometer van mij vandaan. Ik deed dat keurig volgens de regels, want we hadden beiden AOW, dus mochten we maar enkele dagen bij elkaar blijven. Na een dergelijk bezoek ging zij dan met mij weer terug ging naar mijn huis en dat herhaalde zich, en zo reden wij op en neer. Wij hebben nooit samengewoond. Het was in september 2009 dat ik een zware jicht had en niet kon lopen en auto rijden, zodat mijn vriendin mij moest verzorgen. En aangezien zij geen auto kan rijden, moest ze enkele dagen bij mij blijven.

Lees verder
5 april 2013

Lente

'Min 20 graden', sprak de Eskimo, 'de lente hangt in de lucht.' (Wiet van Broeckhoven)

Lees verder
25 maart 2013

Provincie moet niet meebetalen aan zandwinningsdrama in Beuningen

De SP is niet akkoord gegaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten om de gemeente Beuningen 5 miljoen te geven om hun grote financiële problemen op te lossen. Dat de provincie dit motiveert door zich medeverantwoordelijk maakt voor het failliet van het zandwinningsproject in Beuningen is voor de SP onacceptabel.

Lees verder
8 maart 2013

Bruggen slaan

26 februari 2013

Antwoord Minister Dorpshuis Utopia Weurt

Zoals in het stuk dorpshuis Utopia  https://beuningen.sp.nl/nieuws/2013/02/antwoord-minister-dorpshuis-utopia-weurt al vermeld werd is de SP Beuningen door de tweede kamer fractie gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de in het kader van de 6e Tranche van de Crisis en Herstel Wet uit te voeren samenvoeging Kloosterhof en basis school. De antwoorden van de Minister vindt u hieronder. Let met name op het antwoord; Succes blijft mede uit doordat de transformatie niet gedragen wordt door burgerinitiatief. De gemeente wil daarom via een flexibel bestemmingsplan een organisch groeimodel aanbieden

Lees verder
7 februari 2013

Dorpshuis Utopia

Twee weken geleden kreeg de SP Beuningen het verzoek vanuit de Tweede Kamerfractie van de SP om uit te zoeken of het klopt dat er, met een beroep op de Crisis en Herstel Wet, een aanvraag  ligt voor de Laan 1945 te Weurt.

Lees verder
23 januari 2013

Emile weer voor de klas

Op een kleine kilometer afstand van de school waar Emile Roemer zijn carriere als onderwijzer begon basisschool 't Schrijverke stond maandag 21 januari Emile weer voor de klas van de Bredeschool "de Fontein". 

Lees verder
11 januari 2013

Niemand verdwaalt op een rechte weg. (Von Goethe)

Ten eerste wil ik ieder een gezond en strijdbaar 2013 toewensen! En dat doe ik niet met begrippen zoals verbinding of vertrouwen, maar met het eenvoudige, maar oh zo moeilijk uitvoerbare begrip eerlijkheid!

Lees verder
27 december 2012

SP DRAAGT BESLUIT BONUS STADSREGIOVOORZITTER VOOR TOT KROONVERNIETIGING

• De Nijmeegse SP-fractie verzoekt minister Ronald Plasterk om over te gaan tot kroonvernietiging van het besluit van de Stadsregioraad om voorzitter Jaap Modder (PvdA) 109.000 euro toe te kennen bij zijn vertrek.

Lees verder

Pagina's