h

Nieuws uit 2024

26 mei 2024

Gelderse SP afdelingen massaal in actie voor fatsoenlijk openbaar vervoer

Foto: SP

Op zaterdag 25 mei kwamen bijna alle SP-afdelingen uit Gelderland samen in Arnhem. Ook de SP Beuningen was hierbij vertegenwoordigd. Zij kwamen op het Arnhemse Centraal Station in actie voor goed bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer, dat in collectieve handen is. De SP ergert zich al lange tijd aan de grote hoeveelheid private vervoersbedrijven en ziet in plaats daarvan liever één regionale of nationale vervoerder. Arnhem is bewust gekozen als symbolische locatie. Op Station Arnhem komen verschillende vervoerders bij elkaar en mensen moeten hier vaak meerdere malen van vervoerder wisselen. Dat is natuurlijk gekkenwerk vindt de SP. Zeker als je bedenkt dat veel van die vervoerders in handen zijn van buitenlandse investeerders. 

Lees verder
14 maart 2024

SP start meldpunt bezuinigingen in gemeentes

Foto: SP

Gemeenten krijgen van de landelijke overheid wél meer te doen, maar niet het geld om het te doen. Publieke voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken worden nu verkocht of gesloten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd.

Lees verder
14 maart 2024

Nieuw bestuur voor SP Beuningen

Tijdens de ledenvergadering van 11 januari 2024 heeft de SP Beuningen een nieuw brestuur gekozen. Het hele bestuur was aftredend, maar Janny, Henck en Jos hadden al eerder te kennegegeven geen deel meer te willen of kunnen uitmaken van het bestuur. Janny treedt af als penningmeester en wil geen nieuwe termijn als bestuurslid vanwege drukte met andere bezigheden. Zij blijft wel lid van de kadergroep. Willeke wil nog wel een nieuwe termijn als afdelingsvoorzitter en Herman als organisatiesecretaris, zij worden in deze functies herkozen door de aanwezige leden.
Als overige bestuursleden hebben zich aangemeld: Emine, in haar functie als fractievoorzitter, Agnes en Brand als algemene bestuursleden. Ook zij worden unaniem gekozen door de aanwezige leden. Er wordt afscheid genomen van Janny als bestuurslid e

n penningmeester, zij krijgt uit handen van Willeke een mooie cadeaubon aangeboden, waarvoor zij een hartelijk dankwoord uitspreekt. Janny bedankt!Lees verder

U bent hier