h

Nieuws uit 2023

18 november 2023

SP legt eerste steen voor Zwembad Beuningen

Foto: SP

vandaag, op 18 november 2023 legde de SP in Beuningen symbolisch de eerste steen voor het nieuwe zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen. Hoewel het nieuwe zwembad door zowel de gemeente als de inwoners zeer gewenst is staat de komst nu op losse schroeven. De oorzaak is de overbelasting van het stroomnet. Liander de netbeheerder heeft verklaard dat er misschien niet voldoende capaciteit is om het nieuwe zwembad van energie (electiciteit) te voorzien. De SP vindt dat vooral de overheid, en de kabinetten met de VVD van de afgelopen twintig jaar, hier forse steken heeft laten vallen. Ruim twintig jaar geleden is de energietransitie begonnen, maar door dit vooral aan de markt over te laten is er veel te laat actie ondernomen om ook het netwerk hier op aan te passen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld minder gebouwd kan worden, appartementencomplexen die al klaar zijn niet van electiciteit voorzien kunnen worden en nieuwe winkelcentra zonder stroom zitten.  Of het zwembad in Beuningen in 2025 opgeleverd kan worden is dus nog maar de vraag.  De SP vindt dat het zwembad een belangrijke sociale functie heeft en goed is voor de gezondheid van de Beuningse inwoners. Daarmee is het zwembad een essentiele voorziening waar niet aan getornd mag worden. Door zowel de energie als het netbeheer weer in democratische handen te brengen met meer zeggenschap van de inwoners, wil de SP bereiken dat de kosten omlaag gaan en er geinvesteerd wordt in goede voorzieningen. 

Lees verder
16 november 2023

SP pleit voor zorgbuurthuis in Beuningen

Foto: SP

Onlangs opende Lilian Marijnissen van de SP een zorgbuurthuis in Oss. Het idee voor dit zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door SP-leider Lilian Marijnissen. Het allereerste zorgbuurthuis is nu geopend. 'Het is fantastisch om het eerste zorgbuurthuis te zien. Een beschermde kleinschalige plek om oud te worden. En een inloopfunctie voor de hele buurt zodat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn. Daarom komen we met een wet die het zorgbuurthuis in heel Nederland mogelijk maakt,' zegt Marijnissen.  Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft SP fractievoorzitter Jos Swartjes tijdens de behandeling van de begroting het zorgbuurthuis onder de aandacht gebracht. Dit deed hij in zijn politiek betoog. Naar aanleiding van het betoog van Jos, waarin hij benoemt dat het zorgbuurthuis in Oss een voorbeeld zou moeten zijn voor de aanpak in de gemeente Beuningen, is door wethouder Houben en het college, maar ook door de andere raadsleden, positief gereageerd.

Lees verder
9 oktober 2023

SP in actie: Red de Camping

Foto: SP

Investeerders kopen al jaren vele campings en vakantieparken op. Deze campings en vakantieparken worden gesloopt en dure chalets worden teruggebouwd. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Recreanten verliezen hun geliefde campingplek. Zij moeten wijken voor de rijken. Dit moet stoppen en dat kan alleen als we dat samen doen.' De SP, samen met Recreanten in actie, Stichting Recreantenrecht en Verenging Parkbelangen Leekstermeer, heeft recreanten opgeroepen om hun verhaal te delen. Het verhalenboek wat zo tot stand is gekomen wordt op zaterdag 14 oktober gepresenteerd op camping het groen eiland in Appeltern en dient om de minister te overtuigen om haast te maken.

Lees verder
11 juli 2023

Nieuws uit de fractie: Algemene Beschouwingen juli 2023

Het was weer eens tijd voor de Algemene Beschouwingen in de gemeente Beuningen. Tijdens een zeer lange en warme vergadering werd er besloten over de toekomst van de mensen uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen en werden er diverse moties en amendementen ingediend en ook weer ingetrokken.

Foto: Jos Swartjes
De SP raadsleden Jos Swartjes (foto boven) en Brand van Barneveld (foto links) hebben hun best gedaan goede beslissingen te nemen over de Perspectiefnota met onze kernwaarden voor ogen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidatiteit. De bijdrage van SP fractievoorzitter Jos Swartjes is hieronder te lezen:Lees verder
11 juli 2023

SP wil gelijk loon naar gelijk werk

Foto: SP
De afgelopen maand zijn er weer heel wat nieuwe CAO-akkoorden afgesloten zoals CAO's voor werknemers in het OV, de zorg, het HBO en werknemers bij de gemeenten. Er zijn echter ook mensen die werken voor de gemeente maar in dienst zijn bij het werkbedrijf Nijmegen omdat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege langdurige werkloosheid of een beperking. Deze werknemers doen hetzelfde werk als hun collega's die in dienst zijn bij de gemeente maar vallen onder een andere CAO, namelijk de CAO Sociale Werkvoorziening of de CAO Aan de Slag. Een gevolg hiervan is dat mensen die werken vanuit het werkbedrijf Nijmegen minder rechten hebben dan hun collega's die hetzelfde werk doen. Zij profiteren bijvoorbeeld niet van een loonsverhoging of ontvangen minder reiskostenvergoeding. Op de foto hierboven is te zien hoe werknemers van de sociale werkbedrijven samen met FNV, CNV en SP  demonstreren voor gelijke behandeling.

De SP vindt dat aan deze ongelijkheid een einde moet komen. Daarom diende SP fractievoorzitter Jos Swartjes  een motie in tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023 in Beuningen  waarin hij een oproep deed om de acties van werknemers die vallen onder de CAO Sociale Werkvoorziening en de CAO Aan de Slag te steunen. De motie vraagt  aan het college en de raad om zich uit te spreken voor gelijk loon naar gelijk werk. De wethouder toonde zijn sociale gezicht en steunde de motie van harte. Dit gold ook voor de meerderheid van de aanwezige raadsleden van PvdA, CDA, Groen Links, D66 en BNM. Alleen de VVD steunde bij monde van Karin v.d. Heuvel de motie niet zoals te verwachten van de VVD die de ongelijkheid blijkbaar in stand wil houden tot het wettelijk niet meer is toegestaan. Deze SP- motie is aangenomen en hier in te zien: 

Lees verder
8 juli 2023

HET KABINET VALT. WIJ STAAN OP VOOR NEDERLAND

Foto: SP

Het kabinet Rutte 4 is opgestapt. Dat is goed nieuws voor Nederland! Dit kabinet heeft meer problemen gecreëerd dan opgelost. Het is tijd voor een andere, eerlijke politiek die wel wat doet aan de hoge kosten, de woningnood en de tekorten in de zorg. Wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen, maar daar hebben we u voor nodig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier