h
13 november 2015

Overpeinsing Nationalisme, patriotisme of racisme

Foto: WIKI

Een persoonlijke overweging!

Lees verder
3 november 2015

Aanvallen, omdat er een wereld te winnen is

Foto: SP Oude Pekela

Aanvallen, omdat er een wereld te winnen is
Socialisten willen de wereld veranderen. Van onze buurten tot onze werkvloeren. En dat is nodig ook. De drie rijkste Nederlanders bezitten evenveel als de 8 miljoen armste Nederlanders samen.

Lees verder
14 oktober 2015

De Hof van Wezel

Foto: Henck Keijser

In Beuningen aan de Ficarystraat ligt vlakbij de nieuwe Wetering een idyllische camping, misschien voor vele bewoners uit Beuningen iets onbekends. Deze camping is ontstaan rond 1961 met de ruilverkaveling daar. De nieuwe eigenaar van de grond gebruikte zijn grond voor het opzetten van een bos waarin mensen konden wonen. En velen wonen er nu nog.

Lees verder

Kandidaten Voorzitterschap SP

Hier treft U ten eerste een promofilm aan van Ron Meijer

 

En hier de visie van de andere kandidaat Sharon Gesthuizen

 

Lees verder
27 september 2015

DE SP 11 ZETELS, DE VVD 2. DÁT WIL KANDIDAAT-SP-VOORZITTER RON MEYER OVERAL

 

 

25-09-2015’s-HERTOGENBOSCH. Twee ras-SP’ers willen Jan Marijnissen opvolgen als voorzitter van de Socialistische Partij. Dinsdag kruisten beiden voor het eerst de degens.

Lees verder
14 september 2015

Werkverdringing

Foto: Jos Swartjes

Het zal in 1980 zijn geweest tijdens een overlegvergadering tussen de OR en de directie van het Radboudziekenhuis Nijmegen. Dhr van Lanschot, destijds de directeur, kwam met een verzoek van enkele dames van ik meen Pro Mundi Vita. Het was in ieder geval een groepje dames vanuit de Rooms Katholieke Kerk. Zij wilden als vrijwilliger komen werken in het Radboudziekenhuis, als gastvrouw. Ik had het genoegen om namens onze fractie (VIB) het woord te mogen voeren over dit onderwerp.

Lees verder
16 augustus 2015

Red de Zorg 12 september

Foto: SP

Aanstaande 12 september wordt er door de vakbond FNV een grote demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Er is veel steun van diverse organisaties.

Lees verder
23 juli 2015

SP Beuningen en de Vierdaagse

Foto: Wim Orsel

4.000 bekers grenadine ranja 1.000 bekers water en honderden flesjes gevuld met water. SP Beuningen stond in de Pastoor van der Marckstraat Weurt (gem Beuningen) langs de route Vierdaagse op de tweede dag

Lees verder
9 juli 2015

Nieuw bestuur

Foto: Ed van der Schaft

Op 23 juni jl. hebben de leden van SP Beuningen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen. Na eerst afscheid te hebben genomen van de penningmeester Eric van Dijk hebben de leden gekozen voor de volgende mensen.

Lees verder

Pagina's