h
1 juli 2020

Fysiek of Digitaal beslissing vanuit meerderheid of solidariteit?

Foto: Emine Asik

Wat is in deze tijd waarin het leven beheerst wordt door het COVID-19 virus en de steeds veranderende maatregelen opgelegd door de overheid in overleg met het RIVM nou het belangrijkst?

Lees verder
4 juni 2020

0 is genoeg

Foto: SP

Stem deze petitie

Lees verder
2 juni 2020

SP BEUNINGEN PROBEERT COLLEGE BENW PLUS RAAD BEUNINGEN ACTIVISTISCH TE MAKEN 0 IS GENOEG

Foto: SP

Geacht College en  leden van de gemeenteraad, Hierbij leggen wij u de volgende motie voor.

Lees verder
26 april 2020

GEEN HUURVERHOGING IN BEUNINGEN

Foto: SP

De SP roept op tot een huurstop! Wat de Beuningse SP fractie betreft worden de huren in zowel de sociale – als de vrije sector per 1 juli aanstaande niet verhoogd, maar bevroren.

Lees verder
26 april 2020

Schriftelijke vragen Voedselbank

Foto: SP
  1. Is bij Uw College bekend dat er veel voedselbanken in de problemen komen als gevolg van de Coronacrisis.
  1. Is bij Uw College bekend dat er door veel lokale initiatieven, zoals maaltijdacties en ondersteuning met supermarktbonnen, gebruikers van de voedselbankengeholpen worden. Dat ze hierdoor niet de dupe mogen worden van korting op hun uitkering.
  1. Is bij Uw College bekend, dat hij daarvoor de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, kan benutten. (De Participatiewet biedt gemeenten uitdrukkelijk de ruimte om cadeaukaarten voor onder meer voedsel, niet in mindering te brengen op de reguliere bijstandsuitkering.)
  1. Wat heeft de gemeente in deze Coronatijd voor initiatieven genomen m.b.t. voedselbank Beuningen en eventuele tegemoetkoming voor deze doelgroep. Dat de gemeente een zorgplicht heeft en daarom deze mensen moet helpen, eventueel d.m.v. een tegoedbon vanuit de gemeente. Dat de voedselbank niet afhankelijk moet worden van liefdadigheid.
  1. Is bij Uw College bekend, dat voedselbank Beuningen uit z’n jasje aan het groeien is, er is ruimte voor 80 afnemers en die grens is bijna bereikt. (Nu al 78 afnemers) Dat er nu door de Coronacrisis steeds meer mensen voor ondersteuning naar de voedselbank verwezen worden en deze dus binnenkort “NEEN” moet gaan verkopen. Kan de gemeente niet naar een oplossing gaan zoeken, b.v. andere grotere huisvesting.
  1. Is bij Uw College bekend dat, ondanks de overheidssteun in het kader van de NOW (noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid) en de Tozo (uitkering aan zzp’ers ter compensatie wegvallen inkomsten) de verwachting is dat de werkloosheid structureel zal toenemen, waardoor op termijn meer personen afhankelijk zullen worden van minimumuitkeringen en dus een aanvraag zullen kunnen doen bij de Voedselbank?
  1. Kan het College aangeven, in hoeverre daar bijtijds op wordt geanticipeerd door regelmatig overleg vanuit de gemeente, het meehelpen zoeken naar een grotere ruimte gezien de te verwachten groei van het cliëntenbestand van de Voedselbank, en andere opties vanuit het minimabeleid en de Participatiewet?

 

Lees verder
20 april 2020

HOE RAAKT DEZE CRISIS BEUNINGEN?

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

Lees verder
11 april 2020

Rust zacht Hans

Foto: Thom Janssen

Op 31 maart 2020 is Hans Janssen in zijn slaap heegegaan, Hans was een socialist in hart en nieren en vooral een uitstekend lid van onze kerngroep. Deze foto is van zijn verjaardag 27 maart 2020

Lees verder
6 april 2020

Corona Crisis

Foto: SP Nieuwegein

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder
25 maart 2020

Raadsvergadering 31 maart 2020

Foto: Henck Keiser
19 maart 2020

Aan het College van B&W

Foto: Jos Swartjes

Vandaag, woensdag 18 maart 2020, is in de Tweede Kamer tijdens beraad over het Corona-beleid o.a. een motie besproken van de heer Hijink (SP) die aansluit op de stellingname van de zeer recent opgerichte coalitie “Landelijke Armoedecoalitie”.
Citaat van en over die coalitie:
De in het leven geroepen ‘Landelijke Armoedecoalitie’ roept het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en schuldhulpverlening op om een ‘coulante houding’ aan te nemen en rekening te houden met de ‘uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden'. De oproep is ondertekend door onder andere de Landelijke Cliëntenraad, vakbond FNV en de gemeente Utrecht. Ook de heer Paulus Jansen, voorzitter van de Woonbond, heeft namens de Woonbond ondertekend.
Letterlijk citaat van de heer Jansen”
“Doordat veel geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, is de Woonbond bang dat kwetsbare gezinnen het onderspit gaan delven nu het land grotendeels platligt dankzij de coronamaatregelen.”
Op het moment dat deze tekst geschreven is staan de details van genoemde motie nog niet op de website van de Tweede Kamer.
Vanavond bereikt ons (SP Beuningen) het bericht dat B&W van Wijchen besloten hebben om op het bovenstaande te reageren. De betrokken tekst is ons op dit moment nog niet bekend, maar vanuit betrouwbare bron hebben we bericht gehad dat B&W van Wijchen de uitzettingen op vakantiepark Wighenerhorst op gaan schorten.
E.e.a. is voor SP Beuningen aanleiding om u dringend te verzoeken voorlopig terughoudend op te treden inzake De Groene Heuvels.

Lees verder

Pagina's