h
29 januari 2023

Kom naar het volksprotest 11 februari in Amsterdam

Foto: SP

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Terwijl wij in de kou zitten, maken Essent, Eneco en Vattenfall samen een miljard winst per jaar. In plaats van onze rekening te verlagen, wordt dit geld verdeeld onder de aandeelhouders. Dit moet anders en dit kan anders! Onze energie hoort niet op de markt. Samen zeggen wij: verlaag de rekening en nationaliseer onze energie. Samen pakken we de zeggenschap over onze energie terug en verlagen we de rekening. Overal vanuit het land gaan er bussen naar Amsterdam. Laat hier weten dat je erbij bent! Mensen uit de omgeving van Beuningen kunnen mee met de bus die vertrekt uit Nijmegen en opstappen in Beuningen (bij de Mc Donalds), dan graag ook een mail sturen aan beuningen@sp.nl
Datum en tijd: zaterdag, 11 februari, 2023 - 13:00.
Waar: Beursplein in Amsterdam 

Lees verder
7 januari 2023

SP start Meldlijn hoge energierekening

Foto: SP

De SP is op maandag 2 januari de landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
5 januari 2023

In memoriam Rene Dahlmans

Foto: SP Beuningen

Op 4 januari 2023 is Rene Dahlmans in zijn slaap heengegaan. Rene was een socialist in hart en nieren en toegewijd lid van de kerngroep en het afdelingsbestuur van SP Beuningen. Het laatste jaar kampte hij met ernstige gezondheidsproblemen. Dit weerhield hem er echter niet van om zich met hart en ziel voor de SP in te zetten op zijn eigen manier. Zoals hij zelf zei:" ik kan mijn SP vrienden niet missen". In 2018 stelde hij zich verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen "vanwege de sociale beleidskeuzes die de SP maakt".   Daarna was hij voor de SP Beuningen commissielid in de commissie samenleving tot nu toe. 
We zullen hem missen, rust zacht Rene.  

Lees verder
21 december 2022

Zwembad de Plons komt zoals ervoor gestreden is

Foto: Henck Keijser

Op 22 oktober 2012 togen we met zo’n 150 mensen naar het Gemeentehuis om actie te voeren voor het behoud van zwembad de Plons in Beuningen. Die 150 actievoerders waren inwoners van Beuningen en afgevaardigden van zwemclub de Dolfijntjes, Cadans en vijf duikverenigingen samen met SP Beuningen. Zij kwamen de Raadszaal binnen tijdens een commissie Samenleving, om actie te voeren voor behoud van zwembad de Plons. Wat was er namelijk aan de hand, onder de noemer van verouderde materiaal, wat problemen rond gezondheid (chloorgas) dreigde het zwembad gesloten te worden, ook omdat de Gemeente andere prioriteiten had rond financiële uitgaven.

Lees verder
10 november 2022

SP stemt tegen begroting: College speelt voor Sinterklaas!

Afgelopen dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad van Beuningen haar begroting voor 2023 vastgesteld. De fractie van de SP kon niet instemmen met deze begroting. Niet omdat de lasten voor de inwoners met een luttele 50 cent zouden stijgen, zoals wethouder Steeg beweerde tegen het bekende journaille, nee daar ligt de SP niet wakker van. Waar de SP wel van wakker ligt is dat het college voor Sinterklaas speelt met het geld van de inwoners! In de begroting is namelijk een fors bedrag opgenomen voor De Groene Metropool, een regionaal samenwerkingsverband. Dit terwijl de uitvoering nog als raadsvoorstel door het college aan de raad ter instemming voorgelegd moet worden. De coalitiepartijen geven dus opnieuw een carte blanche, dit keer met het geld van Beuningse inwoners. Dit is niet het eerste waaruit blijkt dat het democratisch proces door dit college niet erg serieus genomen wordt. Daags voor de raadsvergadering waarop de raad haar instemming kon geven op de begroting ontving de SP fractie nog antwoord op vragen die negen (!) weken eerder gesteld waren. Geen onbelangrijke vragen aangezien deze de energierekening betroffen. Een onderwerp wat veel inwoners aan gaat. Hoewel de termijn waarop de vragen beantwoord werden fors is overschreden heeft fractievoorzitter van de SP Jos Swartjes de ambtenaren die de begroting opgesteld hebben bedankt voor het vele werk wat zij er ingestoken hebben. Het betoog van  SP fractievoorzitter Jos Swartjes  vindt u hieronder: 

Lees verder
10 september 2022

SP Beuningen in actie voor meer koopkracht

Foto: SP Beuningen

Steeds meer mensen komen in de problemen door de gestegen kosten voor energie, boodschappen en tanken. Bijna één op de tien kinderen leeft volgend jaar zelfs in armoede, heeft het CPB onlangs bekend gemaakt. Terwijl de winsten van grote bedrijven torenhoog zijn, stijgen de kosten voor mensen en blijven de inkomens achter. De SP in Beuningen is daarom een campagne begonnen voor meer koopkracht. Volgens de partij moeten de kosten omlaag en de inkomens omhoog.

Lees verder
23 augustus 2022

Prinsjesdag protest

Een op de tien kinderen in Nederland dreigt in armoede op te groeien. Een op de tien. Dit is toch misdadig als tegelijkertijd grote bedrijven de hoogste winsten in de historie maken, de rijken alsmaar rijker worden en de economie draait als een tierelier? Rutte en Kaag komen niet verder dan 'we moeten beseffen dat we collectief een stukje armer worden'. Wat een leugen. Dit mogen we niet langer accepteren en daarom moeten we in actie komen. Er moet nu direct een sociaal noodplan komen om de kosten voor energie, boodschappen en tanken te verlagen. Natuurlijk moet het minimumloon, en daaraan gekoppeld de AOW en uitkeringen, omhoog. Kom daarom ook naar het PrinsjesdagProtest op zaterdag 17 september in Den Haag. Samen staan we sterk!

Lees verder
27 juli 2022

Stemverklaring Boerenprotest

Foto: SP

12 juli werd door een aantal fracties in de gemeenteraad van Beuningen een motie betreffende het boerenprotest en stikstof in stemming gebracht. Deze motie werd unaniem aangenomen. De SP had echter wel een stemverklaring.

Lees verder
16 mei 2022

Reactie op coalitieakkoord

Foto: Henck Keijser

NIET LULLEN MAAR POETSEN.

Lees verder
2 mei 2022

Sandra Beckerman in Winssen

Foto: Brand van Barneveld

SP Beuningen bestaat 10 jaar!

Lees verder

Pagina's