h
2 oktober 2019

Schrijven in het zwart

Foto: Janny Jongkind

Alle meerwaarde, ongeacht de bijzondere vorm die zij later aanneemt — winst, interest, rente, enzovoort — is in wezen belichaming van onbetaalde arbeidstijd. (Marx)

Lees verder
3 september 2019

“WE HEBBEN HET UIT HANDEN GEGEVEN”

Update: Erik Droogh is weg als directeur van Leisurelands, maar niemand wil zeggen waarom

Lees verder
4 juli 2019

Een analyse over verschuiving panelen

Foto: SP

Ik stap ditmaal een keer af van thema´s over Beuningen in mijn column, maar probeer een dialectische analyse te maken van het vraagstuk waarom bijvoorbeeld de SP van 25 zetels in de Tweede Kamer naar nu 14 zetels is gegaan.

Lees verder
30 juni 2019

Down The Rabbit Hole

Foto: Jos Swartjes

Er is een raadsmail naar de commissie en raadsleden gegaan met een aanbod werkbezoek popfestival Down The Rabbit Hole (lees vrijkaartje) zoals een goede socialist betaamd doen wij niet mee aan dit soort verdekte cadeautjes een normaal kaartje kost € 164.

Lees verder
26 juni 2019

Spreektekst jaarstukken 2018

Foto: Peter de Vos

Bedankt voorzitter, ik ben blij dat ik hier mijn spreektekst in allen vrijheid mag uitspreken, dit in tegenstelling tot mijn goede kameraad en fractievoorzitter SP Eindhoven Murat Memis die nu verblijft in gevangenschap vóór Turkije.

Lees verder
11 juni 2019

Voor een rechtvaardig Pensioen

Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en moet kunnen rekenen op een fatsoenlijke oude dag. Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden hebben een voorlopig akkoord gesloten over onze pensioenen dat voldoet aan hun Haagse werkelijkheid. Maar hun deal regelt niet waar jongeren, werkenden én ouderen behoefte aan hebben: een rechtvaardig pensioen.

Lees verder
7 juni 2019

SP Beuningen volgens de media in Beuningen

Foto: Jos Swartjes

Elke dictator zou de uniformiteit en gehoorzaamheid van de Amerikaanse (Nederlandse) media bewonderen (Noam Chomsky)

Lees verder
17 mei 2019

Schriftelijke vragen SP Beuningen Groene Heuvels Arbeidmigranten

Foto: Jos Swartjes

Schriftelijke vragen SP Beuningen m.b.t. analyse Groene Heuvels

Lees verder
30 april 2019

Culturele tegenstelling

Foto: Jos Swartjes

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. (Aristoteles)

Lees verder
10 april 2019

Spreektekst SP Beuningen betreffende Zon en Wind

Foto: SP

Op 26 maart heeft de SP in de Commissie Ruimte aangekondigd dat de SP tegen de toen voorliggende tekst over wind en zon zou gaan stemmen. En als reden werd daarbij aangegeven dat het de SP niet gaat om een decibel minder geluidshinder of een beetje minder slagschaduw, maar om het fundamentele punt dat een gemeenteraad haar bevoegdheid om beleid te maken niet uit handen mag geven. Vóór het toen voorliggende plan stemmen zou precies dat betekenen: door vóór te stemmen zou de gemeenteraad voor de duur van minstens twee jaar haar bevoegdheid om beleid te bepalen op het gebied van wind en zon uit handen geven.

Lees verder

Pagina's