h
5 mei 2021

Inbreng Raadslid Emine Asik naar Maas en Waler

Foto: Henck Keijser

In onderstaand stuk leest u de inbreng welke Emine gaf aan de Maas en Waler. Zie De Maas en Waler - 5 mei 2021

Lees verder
15 april 2021

SP stapt uit werkgroep vergadermodel

Foto: Nancy vd Zande

Aan de commissieleden van de commissie Vergadermodel

Lees verder
23 maart 2021

Betoog Anima Mundi 23-03-2021

Foto: Jos Swartjes
  1. Is er wel of niet een link tussen Anima Mundi en De Tempelhof? College stelt dat er geen verband is. ‘Slechts’ een creatieve samenwerking.In bijeenkomsten met omwonenden, het bidbook van de initiatiefnemers, flyer en e-mail wordt door de initiatiefnemers juist nadrukkelijk gesproken over een verband. Namelijk Anima Mundi als instrument voor de instandhouding van de Tempelhof. Het nu formeel, kunstmatig, scheiden van Anima Mundi en De Tempelhof doet niets af aan het feit dat straks in de praktijk, op basis van de ideeën van de initiatiefnemers, een geheel zal zijn.

 

Lees verder
8 maart 2021

De inbreng SP Beuningen commissie Ruimte 9 maart 2021 Anima Mundi

Foto: Jos Swartjes

SP Beuningen heeft op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart deelgenomen aan de inspraakavonden over de zienswijzen en beantwoording door het College.

Lees verder
7 maart 2021

Zilveren Tomaat voor Frans Gielen

De SP heeft twee manieren om leden in de bloemetjes te zetten. Een is er voor zeer speciale leden, die de gouden tomaat krijgen vanuit het partijbestuur, vanwege bijzondere dingen die ze gedaan hebben. Maar ook de afdeling heeft een mogelijkheid daartoe, namelijk de zilveren tomaat.

Lees verder
10 februari 2021

Sociale woningen of luchtkastelen?

Foto: Jos Swartjes

De laatste weken zijn er in iedere kern van gemeente Beuningen informatieavonden geweest m.b.t. de omgevingswet Beuningen. Tijdens deze sessies werd ook gesproken over het tienpuntenplan woningbouw en zoekgebieden hiervoor. Ook heeft de Gelderlander veel aandacht besteed aan deze sessies en dan met name over de plannen nieuwbouw sociale woningen, volgens wethouder Versluijs zou de verhouding 70% /30% zijn dus 30% sociale woningbouw.

Lees verder
20 december 2020

Het Kerstverhaal genaamd Groene Heuvels

Foto: Jos Swartjes

Boudewijn de Groot zong eens, "Onder de Groene heuvels in de blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton” toen hij het over het Land van Maas en Waal had.

Lees verder
12 december 2020

Blijft de SP op de kaart staan in Beuningen

Foto: Henck Keiser

Beste leden

Lees verder
27 november 2020

Een volwaardige kerstuitkering voor gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

Foto: Nancy vd Zande

Met steun of zonder steun Politieke partijen Beuningen, SP Beuningen gaat 15 december 2020 deze motie indienen tijdens de laatste Raadsvergadering van 2020!

Lees verder
10 november 2020

Betoog Algemene beschouwingen 10-11-2020

Foto: Peter de Vos

Ik wil mijn betoog beginnen met terug te gaan naar het begin van deze coalitie op 27 maart 2020; nee eigenlijk naar 20 februari van 2020. Op die dag trok BN&M per e-mail (!) de stekker uit de coalitie van BN&M, CDA en VVD. De aanhangers van CDA en VVD waren niet de enigen die dit hoogst onfatsoenlijk vonden. Wat er toen gebeurde bepaalt nu nog steeds de politieke verhoudingen in de Gemeente Beuningen. 

Lees verder

Pagina's