h
24 februari 2022

SP wil het schoolzwemmen terug op alle basisscholen

Foto: SP

De SP vindt dat elk kind gelijke kansen moet hebben en dat geldt zeker voor onderwijs en sport. Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond.Daarom wil de SP meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen door  onder anderen het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. Onze gemeente is waterrijk en kinderen die niet kunnen zwemmen lopen een veiligheidsrisico. De mogelijkheid om te leren zwemmen moet daarom niet afhankelijk zijn van het inkomen van ouders maar een onderdeel zijn van het onderwijs, net als taal en rekenen. De komende jaren zal de SP zich inzetten voor de terugkeer van het schoolzwemmen op alle basisscholen in de gemeente Beuningen. 

Lees verder
17 februari 2022

Verkiezingsboodschap

Foto: sp

SP Beuningen vóór oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Besluiten over woningbouw, windmolens of herindeling worden breed gedragen omdat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak krijgen.

Lees verder
16 februari 2022

SP wil betaalbaar, gezond en duurzaam wonen

Foto: SP

De SP Beuningen wil de komende jaren de nadruk leggen op betaalbaar, gezond en duurzaam wonen. Het aantal woningen in Beuningen is rond de 11.262 waarvan + 22% sociale huurwoningen. De huidige coalitie wil graag iets aan de woningnood doen en heeft ambitieuze plannen om het totale aanbod aan woningen te vermeerderen. De SP vindt dit een goede zaak, maar dan wel met respect voor de leefomgeving en cultuurhistorische waarden. Waar woningen gebouwd worden is er voldoende groen in de omgeving, schone lucht en worden de geluidsnormen niet overschreden. Daarom wil de SP dat er vooral betaalbare woningen bij komen, voor kleine huishoudens zodat ouderen en jongeren in Beuningen kunnen blijven wonen. 

Lees verder
14 februari 2022

Kunst en Cultuur in Beuningen

Foto: Thijs Lavrijssen

De SP vindt het erg belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur in verschillende vormen. Denk hierbij aan muziek, toneel, dans en andere kunstvormen voor jong en oud. Dit is ook een van onze verkiezingspunten. Kunst en cultuur zijn immers belangrijk voor het leefklimaat van onze bewoners en bevorderen de verbinding tussen hen.

Lees verder
15 januari 2022

Zandafgraving Beuningse Plas, een weg zonder einde?

Foto: SP

Deze week kreeg de Commissie Ruimte te maken met twee insprekers vanuit Nijmegen. Dit ging voor de insprekers niet geheel als ze verwacht hadden, want ze kregen samen 5 minuten, terwijl ze ervan uitgingen dat ieder 5 minuten kreeg, dus wederom miscommunicatie.

Lees verder
31 december 2021

Speciale Nieuwjaarswens

Foto: SP

Op 22 oktober 1972 werd de SP tijdens het eerste congres in Rotterdam opgericht, dus gaan we nu een belangrijk jaar in, we vieren in 2022 ons 50-jarig jubileum.

Lees verder
23 november 2021

Betoog Windpark Beuningen 23-11-21

Foto: SP Oss

Voordat ik met mijn betoog begin wil ik eerst het volgende kwijt, niet SP Beuningen heeft het openbare debat gegijzeld dankzij vragen om preventieve maatregelen gezondheid Raadsleden in begin Corona, maar het virus zo helaas nu ook.

Lees verder
17 november 2021

Kernpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: SP

Kernpunten verkiezingen maart 2022

Lees verder
9 november 2021

Algemene beschouwingen 9 november

Foto: Jos Swartjes

Tijdens de begrotingen 9 november 2021 spreek Emine Asik namens SP Beuningen de Beschouwingen voor in de Raadszaal Beuningen

Lees verder
27 oktober 2021

Schriftelijke vragen SP betreffende vervuilingen Nijmegen West

Foto: Ed van der Schaft

Schriftelijke vragen SP aan College van B&W.

Lees verder

Pagina's