h
19 december 2019

Reactie op gesprek De Gelderlander en Woonwaarts 9 december

Foto: Thijs Lavrijssen / SP actie bouw stadshuis Nijmegen

We hadden onderstaand artikel als ingezonden reactie naar de Gelderlander gestuurd omdat wij vonden dat dit nogal een gekleurd stuk is daarom doen we het nou via onze site:

Lees verder
20 november 2019

Begroting 2020 Geboortebos

Foto: SP Venray

Dinsdag 12 november 2019 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met het idee om voor ieder in Beuningen geboren kind een boom te planten in een Geboortebos.

Lees verder
13 november 2019

Begroting 2020 Schoolzwemmen

Foto: Henck Keijser

In ons verkiezingsprogramma hebben wij de herinvoering van het schoolzwemmen opgenomen, met de reden dat ieder kind, zo zijn wij van mening, recht heeft om te leren zwemmen. Wij vinden tevens dat dit recht niet gekoppeld kan zijn aan de economische afkomst van het kind en of hij of zij het geluk heeft gehad in een zogenaamde “luxe situatie” te verkeren. Integendeel, dit recht komt zuiver en alleen voort uit de belangrijke behoefte van het kind om voorbereid te zijn op zowel de mooie als gevaarlijke zaken die een waterrijk land als Nederland te bieden heeft, en de plicht vanuit het rijk om hieraan te voldoen.

Lees verder
12 november 2019

SP Beuningen stemt tegen de begroting 2020

Foto: Peter de Vos

Dank U voorzitter, Ik wil beginnen met een compliment uit te delen. Bij de bespreking van de begroting van vorig jaar heeft de SP er op gewezen dat de manier waarop toen het weerstandsvermogen werd berekend niet door de beugel kon. In deze nieuwe begroting is dat verbeterd.

Lees verder
30 oktober 2019

Er waait een ijzige kille wind in Beuningen

Foto: Jos Swartjes

We zitten nu in de herfst en vlak voor Sinterklaas, maar als ik het over de titel van dit stuk heb bedoel ik niet de woorden uit een Sinterklaaslied. Nee, ik heb het over de houding van het college van B&W plus de coalitiepartijen in Beuningen met betrekking tot het beleid inzake uitzetting van 45 bewoners van de Groene Heuvels.

Lees verder
2 oktober 2019

Schrijven in het zwart

Foto: Janny Jongkind

Alle meerwaarde, ongeacht de bijzondere vorm die zij later aanneemt — winst, interest, rente, enzovoort — is in wezen belichaming van onbetaalde arbeidstijd. (Marx)

Lees verder
3 september 2019

“WE HEBBEN HET UIT HANDEN GEGEVEN”

Update: Erik Droogh is weg als directeur van Leisurelands, maar niemand wil zeggen waarom

Lees verder
4 juli 2019

Een analyse over verschuiving panelen

Foto: SP

Ik stap ditmaal een keer af van thema´s over Beuningen in mijn column, maar probeer een dialectische analyse te maken van het vraagstuk waarom bijvoorbeeld de SP van 25 zetels in de Tweede Kamer naar nu 14 zetels is gegaan.

Lees verder
30 juni 2019

Down The Rabbit Hole

Foto: Jos Swartjes

Er is een raadsmail naar de commissie en raadsleden gegaan met een aanbod werkbezoek popfestival Down The Rabbit Hole (lees vrijkaartje) zoals een goede socialist betaamd doen wij niet mee aan dit soort verdekte cadeautjes een normaal kaartje kost € 164.

Lees verder
26 juni 2019

Spreektekst jaarstukken 2018

Foto: Peter de Vos

Bedankt voorzitter, ik ben blij dat ik hier mijn spreektekst in allen vrijheid mag uitspreken, dit in tegenstelling tot mijn goede kameraad en fractievoorzitter SP Eindhoven Murat Memis die nu verblijft in gevangenschap vóór Turkije.

Lees verder

Pagina's