h
23 mei 2014

Overhandiging rapport en briefkaarten aan wethouder!

Op donderdag 22 mei rond 14:00 uur togen we met een groep bestaande uit 8 personen richting de kamer van wethouder Hendriks om het rapport en de briefkaarten te overhandigen m.b.t. de actie “Breek de voorzieningen in Ewijk niet af”!

Lees verder
21 mei 2014

Politiek in de polder

Ik was op maandag 19 mei aanwezig bij de bezwarencommissie van de gemeente Beuningen op uitnodiging van een echtpaar dat een langlopend conflict heeft met oud-burgemeester Zijlmans van Beuningen. Het conflict gaat over een uitrit die zonder vergunning is aangelegd en die volgens de buren een gevaarlijke situatie oplevert voor de schoolgaande jeugd vanuit de school die in dezelfde straat ligt.

Lees verder
11 mei 2014

Mei (dag van de Arbeid)

Bij al die revolutionaire bewegingen is voor mij een waarschuwend teken als de arbeidersmassa er niet achter staat. De arbeider kijkt nog steeds iets verder dan zijn neus lang is.( Louis Paul Boon)

Lees verder
7 mei 2014

STATENVERKIEZINGEN 2015: KANDIDATEN KUNNEN ZICH MELDEN!

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkieizngen van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 juni melden bij de kandidaten-commissie via mmulder@sp.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Lees verder
2 mei 2014

SUPERSTAAT NEE, SAMENWERKEN JA

SUPERSTAAT NEE, SAMENWERKEN JA

Lees verder
11 april 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het essentiële van democratie is voor mij, dat het een antwoord is op een vraag die destijds al door een van de oude Romeinen is gesteld en luidt: Wie zal de bewakers bewaken? (Marcus Bakker)

Lees verder

Pagina's