h

Nieuws van de afdeling

12 maart 2022

SP Beuningen, voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners

Foto: SP

Een stem op de SP Beuningen betekent een stem voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Wij willen dat besluiten over woningbouw of windmolens maar ook over eventuele herindeling breed gedragen worden. Daarom willen wij dat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak hebben.

Lees verder
4 maart 2022

Schriftelijke vragen aan het College van B&W, Gazprom

Foto: SP

Op 3 maart stond op de site van RN7 het artikel ‘Gemeenten Metropoolregio Arnhem-Nijmegen willen af van contract met Gazprom’. Diezelfde dag was te lezen op FTM  ‘Opzeggen Gazprom-contracten spekt onbedoeld Russische staatskas’. Hierin werd o.a gesteld, dat verschillende gemeenten gebeld zijn door inwoners waarom zij gas inkochten bij Gazprom. Maar ook dat het uitsluiten van Russisch gas niet mogelijk is omdat het in bulk wordt ingekocht (waaronder uit Noorwegen). Daarnaast zou Gazprom bij opzegging ‘goud geld verdienen’ aan de gestegen gasprijzen. Het gas wordt immers toch wel verkocht aan andere landen.

Lees verder
2 maart 2022

Wat vindt SP Beuningen van nieuwbouw Lèghe Polder

"Wij staan er voor open om te praten over een verbouwing of de bouw van een nieuw pand, maar wel alleen als het noodzakelijk is. SP wil graag dat er een onderzoek komt naar of het huidige pand voldoet aan de normen van deze tijd en toegankelijk is voor senioren en mensen met een beperking. Zo niet, dan moet er iets aan worden gedaan. Het pand is sowieso achterhaald in vergelijking met de dorpshuizen in Ewijk, Weurt en Winssen."

Lees verder
24 februari 2022

SP wil het schoolzwemmen terug op alle basisscholen

Foto: SP

De SP vindt dat elk kind gelijke kansen moet hebben en dat geldt zeker voor onderwijs en sport. Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond.Daarom wil de SP meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen door  onder anderen het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. Onze gemeente is waterrijk en kinderen die niet kunnen zwemmen lopen een veiligheidsrisico. De mogelijkheid om te leren zwemmen moet daarom niet afhankelijk zijn van het inkomen van ouders maar een onderdeel zijn van het onderwijs, net als taal en rekenen. De komende jaren zal de SP zich inzetten voor de terugkeer van het schoolzwemmen op alle basisscholen in de gemeente Beuningen. 

Lees verder
17 februari 2022

Verkiezingsboodschap

Foto: sp

SP Beuningen vóór oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Besluiten over woningbouw, windmolens of herindeling worden breed gedragen omdat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak krijgen.

Lees verder
16 februari 2022

SP wil betaalbaar, gezond en duurzaam wonen

Foto: SP

De SP Beuningen wil de komende jaren de nadruk leggen op betaalbaar, gezond en duurzaam wonen. Het aantal woningen in Beuningen is rond de 11.262 waarvan + 22% sociale huurwoningen. De huidige coalitie wil graag iets aan de woningnood doen en heeft ambitieuze plannen om het totale aanbod aan woningen te vermeerderen. De SP vindt dit een goede zaak, maar dan wel met respect voor de leefomgeving en cultuurhistorische waarden. Waar woningen gebouwd worden is er voldoende groen in de omgeving, schone lucht en worden de geluidsnormen niet overschreden. Daarom wil de SP dat er vooral betaalbare woningen bij komen, voor kleine huishoudens zodat ouderen en jongeren in Beuningen kunnen blijven wonen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier