h

Nieuws van de afdeling

11 april 2020

Rust zacht Hans

Foto: Thom Janssen

Op 31 maart 2020 is Hans Janssen in zijn slaap heegegaan, Hans was een socialist in hart en nieren en vooral een uitstekend lid van onze kerngroep. Deze foto is van zijn verjaardag 27 maart 2020

Lees verder
6 april 2020

Corona Crisis

Foto: SP Nieuwegein

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder
25 maart 2020

Raadsvergadering 31 maart 2020

Foto: Henck Keiser
19 maart 2020

Aan het College van B&W

Foto: Jos Swartjes

Vandaag, woensdag 18 maart 2020, is in de Tweede Kamer tijdens beraad over het Corona-beleid o.a. een motie besproken van de heer Hijink (SP) die aansluit op de stellingname van de zeer recent opgerichte coalitie “Landelijke Armoedecoalitie”.
Citaat van en over die coalitie:
De in het leven geroepen ‘Landelijke Armoedecoalitie’ roept het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en schuldhulpverlening op om een ‘coulante houding’ aan te nemen en rekening te houden met de ‘uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden'. De oproep is ondertekend door onder andere de Landelijke Cliëntenraad, vakbond FNV en de gemeente Utrecht. Ook de heer Paulus Jansen, voorzitter van de Woonbond, heeft namens de Woonbond ondertekend.
Letterlijk citaat van de heer Jansen”
“Doordat veel geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, is de Woonbond bang dat kwetsbare gezinnen het onderspit gaan delven nu het land grotendeels platligt dankzij de coronamaatregelen.”
Op het moment dat deze tekst geschreven is staan de details van genoemde motie nog niet op de website van de Tweede Kamer.
Vanavond bereikt ons (SP Beuningen) het bericht dat B&W van Wijchen besloten hebben om op het bovenstaande te reageren. De betrokken tekst is ons op dit moment nog niet bekend, maar vanuit betrouwbare bron hebben we bericht gehad dat B&W van Wijchen de uitzettingen op vakantiepark Wighenerhorst op gaan schorten.
E.e.a. is voor SP Beuningen aanleiding om u dringend te verzoeken voorlopig terughoudend op te treden inzake De Groene Heuvels.

Lees verder
16 maart 2020

Analyse Groene Heuvels

Foto: Jos Swartjes

Vakantiepark de Groene Heuvels

Lees verder
11 maart 2020

Woningnood!

Foto: Jos Swartjes

De grootste vereniging van makelaars in Nederland is de NVM. De voorzitter van die NVM heeft een paar weken geleden een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij wil niet meer over een “woningcrisis” praten, maar over “woningnood”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier